رکسانا تلارمی

يغما گلرويي نيازي به دفاع ندارد . يغما گلرويي مردم را با خود دارد

25 اکتبر یادداشت ها

يغما گلرويي نيازي به دفاع ندارد . يغما گلرويي مردم را با خود دارد .

دوباره صداي كهنه ي سنت بلند شد و اين بار نه تنها دست در دست ارتجاع به مانند هميشه ، بلكه در دفاع مستقيم از اسلام و احكام اسلامي و ظاهرا تحت لواي مخالفت با نژاد پرستي .
اخيراً يغما گلرويي ترانه سرا ي مردمي، شعري بنام ” از اين سرزمين برويد “” نوشته است . بديهي است كه آنچه بطور واضح و روشن نوشته شده است مخالفت با احكام ديني اسلامي و دين و مذهب اسلام است . و نه گروه قومي خاصي و يا نژادي . و اشاره دارد به ديني كه ضد زن است و زنان را در مطبخ و بستر مي خواهد . و براي خانه نشين كردن زنان بصورت شان أسيد مي پاشد .
عده اي به اشتباه تحت تاثير شايعه إصلاح طلبان ، اين شعر را شعري نژاد پرستانه و ضد عرب قلمداد كرده اند . وعده اي ديگر كه در واقع سنگ اسلام را به سينه ميزنند و به گفته يغما از آب گل آلود ماهي مي گيرند . كه به گفته ي ما مردم ، همان إصلاح طلبان اسلامي هستند كه بيضه اسلام را در خطر ديده اند و مشغول عوام فريبي هستند . چًون خوب مي دانند كه اين شاعر و ترانه سراً ، كلامش در بين مردم و بخصوص جوانان از چه نفوذ بي حد و حصري برخوردار است و از اينرو به خيال خامشان در پي خراب كردن او هستند .
يادمان باشد كه يغما گلرويي ترانه ي معروف من رؤيايي دارم را نوشته است . يغما گلرويي در ترانه اي جاودانه كه ورد زبان مليون ها پير و جوان است گفته است : جهاني كه تو اون دين و نژاد و قدرت ارزش نيست / چگونه اين شاعر را ميتوان محكوم به نژاد پرستي و يا عرب ستيزي كرد . ؟ ! همين يك جمله شهادت مي دهد كه اين ترانه سراً نمي تواند نژاد پرست تلقي شود .
يغما گلرويي يكي از شاعر أني است كه اگر به شعرها و ترانه هايش رجوع كنيم ، شاعري ضد قدرت است . شاعري ضد خرافات است . شاعريست كه صريحا نوشته است بقول شاملوي بزرگ . يك هنرمند متعهد ، ذاتا انارشيست است و گفته است من خودم را با همين جمله ي شاملو تعريف مي كنم . شاعري مردمي ، كه هر جا بي عدالتي ست در كنار مردم مي ايستد. شاعر شعر كوباني بي دفاع يغما گلرويي ست . شاعري ست بي پروا كه غير مستقيم به قتل هاي زنجيره اي اشاره مي كند و در يكي از شعرهايش مي گويد : دو بار مُردم . دو بار محمد ، دو بار مختاري . شاعري كه مي گويد : مجوزم را از مردم گرفته ام . وقتي شعرهايش از مميزي اجازه پخش رسمي نمي گيرند . در شعري ميگويد : رؤياي دنيايي را دارم كه بمب و موشك نمي سازه ، موشك روي خواب كودك نمي ندازه ، دنيايي كه تو اون زندونا تعطيلند ، أدمها به جرم پرسش نمي ميرند . يغما هنرمندان غير متعهد را به چالش مي گيرد : ميانه ندارم با نقاشاني كه وقتي پشت سه پايه هاشان مي ايستند بغضي در گلو ندارند

. ترانه عمر نوروز را كه شاهين نجفي خوانده را يغما سروده است و به ستار بهشتي تقديم مي كند . همان ستار بهشتي را كه رژيم جمهوري اسلامي در زير شكنجه كشته است . / شاعر شعر بمباران شيميايي حلبچه ، يغما گلرويي ست / و انبوهي از شعرهاي ديگر ، در دفاع از حرمت انسان و رويارويي با قدرت . رويارويي با اديان ، و همچنين رويارويي با توده اي ها . اگر دقت كنيم كساني كه امروز اين شايعه ي نژاد پرستي را براي يغما گلرويي مي پراكنند . يا إصلاح طلبان اسلامي هستند و يا همان توده اي ها و اكثريتي هاي هميشه مدافع …. كه از نفوذ مردمي يغما گلرويي در دل جامعه به وحشت افتاده اند . اما به اين خام أنديشان ضد مردمي بايد گفت : يغما گلرويي صداي بي شماران مردم در بند ايران است . همان مردمي كه مخالف كل رژيم جمهوري اسلامي هستند . و تره اي براي إصلاح طلبان خرد نمي كنند .
سر نگون باد كل رژيم جمهوري اسلامي ايران
به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است