تظاهرات بزرگ کلن در حمایت و همبستگی با کوبانی , روژاوا امروز شنبه 4 اکتبر ساعت 14 در میدان ابرت پلاتس

Demo: Solidarität mit Rojava / 4. Oktober 2014 - 14:00 Köln Ebertplatz

Text Size

تظاهرات بزرگ کلن در حمایت و همبستگی با کوبانی , روژاوا امروز شنبه 4 اکتبر ساعت 14:0017:00 در   میدان ابرت پلاتس برگزار می شود.این تظاهرات در ادامه تجصن و اعتصاب غذایی بود که از روز 2 شنبه 29 سپتامبر که عمدتا توسط کردهای هوادار اوجلان در تشکلی به نام  “مرکز اجتماعی دموکراتیک کردها در آلمان سازماندهی شده است. پس از گردهمایی در میدان ابرت پلاتس تظاهرات به سمت ایستگاه مرکزی قطار کلن آغازمی شود.

با توجه به فرصت بسیار کم برای خبر رسانی به فارسی زبانان در کلن و حومه خواهشمندیم که به هر طریق ممکن در خبر رسانی برگزارکنندگان تظاهرات را یاری کنید و در فیسبوک یا تویتر و….. خود قرار دهید تا خبر بیشتر و سریعتر پخش گردد.

اوضاع کوبانی بسیار نگران کنند ه است و در صورت سقوط شهر و تصرف آن توسط داعش چند هزار نفر از چریک ها (گریلا ها) و مردم باقی مانده در شهر وحشیانه توسط تروریست های اسلامی داعش کشته خواهند شد.

 

Demo: Solidarität mit Rojava / 4. Oktober 2014 – 14:00 Köln Ebertplatz

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل