به گزارش عصر آنارشیسم

پیروز باد مقاومت جانانه چریک‌های کردستان در برابر ارتجاع اسلامی و هم پیمانان امپریالیست و کاپیتالیست آنها

1 اکتبر یادداشت ها

10702018_527107394091106_413704123081111630_n

Viva “Kurdish Guerrillas’ Resistance”, against reactionary islamists, dictator Assad regime and its supporters islamic regime of Iran / Hamas / Hezbollah of Lebanon and Imperialist / Western powers and their supporters!!!

پیروز باد مقاومت جانانه چریک‌های کردستان در برابر ارتجاع اسلامی و همپیمانان امپریالیست و کاپیتالیست آنها،

زنده باد مقاومت خلق کوبانی که قدرت همبستگی‌ میان ستمدیدگان را بار دیگر به رخ سرمایه داری جهانی‌ کشیدند،

پاینده باد استقامت روژاوا این بارقه امیدی سرخ برای ملل تحت ستم خاور میانه ، روژاوا چیاپاس خاور میانه

به امید اعلام خود گردانی کلکتیویستی و به دست گیری سرنوشت انسان به دست خود در روژاوا ،همچنین تبدیل شدن به آلترناتیو رهائی بخش برای خلق‌های خاور میانه

این پرچم روژوا به رنگ پرچم آنارشوکمونیستی تقدیم به شما رزمندگان عزیز که پرچم دفاع از شرافت انسانی‌ را به دوش دارید
عصیان ،انقلاب ،آنارشی

۲۹٫۰۹٫۲۰۱۴

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است