پیروز باد مقاومت جانانه چریک‌های کردستان در برابر ارتجاع اسلامی و هم پیمانان امپریالیست و کاپیتالیست آنها

به گزارش عصر آنارشیسم

Text Size

10702018_527107394091106_413704123081111630_n

Viva “Kurdish Guerrillas’ Resistance”, against reactionary islamists, dictator Assad regime and its supporters islamic regime of Iran / Hamas / Hezbollah of Lebanon and Imperialist / Western powers and their supporters!!!

پیروز باد مقاومت جانانه چریک‌های کردستان در برابر ارتجاع اسلامی و همپیمانان امپریالیست و کاپیتالیست آنها،

زنده باد مقاومت خلق کوبانی که قدرت همبستگی‌ میان ستمدیدگان را بار دیگر به رخ سرمایه داری جهانی‌ کشیدند،

پاینده باد استقامت روژاوا این بارقه امیدی سرخ برای ملل تحت ستم خاور میانه ، روژاوا چیاپاس خاور میانه

به امید اعلام خود گردانی کلکتیویستی و به دست گیری سرنوشت انسان به دست خود در روژاوا ،همچنین تبدیل شدن به آلترناتیو رهائی بخش برای خلق‌های خاور میانه

این پرچم روژوا به رنگ پرچم آنارشوکمونیستی تقدیم به شما رزمندگان عزیز که پرچم دفاع از شرافت انسانی‌ را به دوش دارید
عصیان ،انقلاب ،آنارشی

۲۹٫۰۹٫۲۰۱۴

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل