راهی خواهم شد

الف.آزادی

Text Size

انتظار انتظار انتظار…انتظار لعنتی
انگار هیچ وقت تمامی ندارد
منتظر که؟ منتظر چه؟
شاید انتظار می کشم برای انتظار یا…
بالاخره راهی خواهم شد
در جاده ای که کسی در آن سویش منتظرم نیست
شاید به دشتی رسیدم
دشتی که در آن دختران آفتاب و صحرا
در شب های پرستاره دنبال تک ستاره شانند
شاید من تک ستاره ی یکیشان باشم
که در بهار رسیدنم پستان هایش بشکفد
که در آغوش کشدم و
داغی لب هایش جانی تازه در کالبد سردم بدمد
شاید…
چه خیال ها
چه بیهوده انتظاری دارم من
در سرزمینی که شادی را شلاق می زنند
در سرزمینی که
برای تک تک اسپرم هایمان برنامه جامع صد ساله دارند
چه بیهوده است رویای من
در جایی که تن وحشی دخترک بور
در دستان مردی رام می گردد که چند سکه بیش تر دارد
از جوانکی که زندگیش را در دستان لرزان چشم های دخترک نهاده یود
آه چه بیهوده انتظاری دارم من
بالاخره صبحی قبل از خروس خوان راهی خواهم شد
در جاده ای که در انتهایش
مردانی دلباخته شب
عشق را در میدان های شهربه صلیب می کشند
بالاخره صبحی راهی خواهم شد
و این انتظار به پایان خواهد رسید
شاید در روی آسفالت داغ خیابانی
یا…
بالاخره انتظار تمام خواهد شد
 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل