نقدی بر ویدئوی رفتار غیرانسانی بخشی از نظامیان با تروریستها و جنایتکاران داعشی اسیر شده

نظام جلالی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print

http://www.youtube.com/watch?v=YITjVMwey90

همانطور که در این ویدئو می بینید تعدادی از تروریستها و جنایتکاران داعشی اسیر شده مورد آزار و اذیت بعضی از نگهبانان خود قرار می گیرند.به باور من حتی با جنایتکاران اسیر هم نباید رفتار غیرانسانی مانند خودشان داشت .  همین رفتاری متفاوت هست که می تواند ما را از آنها متمایز کند.

البته نیروهایی که با داعش در حال جنگ هستند جریانات مختلفی را دربر می گیرد و در بین آنها از جمله داعشی های شیعه ( دست پرورده و مورد حمایت جمهوری اسلامی )  هم حضور دارند و به همین دلیل دست به خشونت های یکسانی نیر می زنند که شاهد اخبار سربریدن اجساد چند داعشی جنایتکار در آزاد سازی آمرلی تا ضرب و شتم اسیران (تروریست داعش ) در این ویدئو بوده ایم.

پاینوشت ” عکس ضمیمه مربوط به آزاد سازی شهر آمرلی است که جسد یکی از اعضای حنایتکار داعش را به شکل وحشیانه به ماشین بسته اند و بر روی زمین می کشند.

 

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی