Farzan Alef /فرزان الف

گاهی

17 سپتامبر یادداشت ها

در طول اتاق پرسه زدن
پرسه ، فرار ، تشویش
در گوشه ی حمام فکر شدن
فکر ، دوش
تصویر : غمگین
و آرزوی رفتن
با کف و آب
و آخر _ شب
غلتیدن و
جبر مرور کردن ها

گاهی روز ها این چنین ام

منبع: صفحه فیسبوک فرزان الف

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است