Farzan Alef /فرزان الف

تنهایی

1 سپتامبر یادداشت ها

تنهایی_________

در تکفیر چشم‌انداز
در نبودِ «هستی»
سوژه‌ای باشی
و جهان
با همه‌ی مردگانش
اوبژه ای که تو را می‌بلعد
تنهایی یعنی این
و این یعنی تنهایی

پی‌نوشت:
چشم‌انداز: تفکری که می‌گوید هر انسانی از جایگاه خود همه‌چیز را می‌بیند و همه‌چیز نسبی ست… و حقیقت وابسته به چشم‌انداز است
هستی : شرایط امکان وجود یک موجود (از دیدگاه هایدگر )
سوژه : فاعل شناسایی
اوبژه : موضوع شناسایی

فرزان الف

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است