Farzan Alef /فرزان الف

هر شب

27 آگوست یادداشت ها

از کشف مضامین
در بستر بی خوابی من
حاصلی نیست
و دفتر شعرم زیر تخت خالیست
یعنی خسته ام
از این بادهای در ذات خود اسیر
خرابه ای ویران نمی شود
که خرابه خود ویرانیست

ای مضامین حل شده در قرص های فراموشی
به بستر من هر شب بیایید
که خسته شوم ازین خستگی
و گاهی
بنویسم
از سر افسردگی

منبع: صفحه فیسبوک فرزان الف

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است