Farzan Alef /فرزان الف

همه

4 آگوست یادداشت ها
همه__________همه را به همه بی اعتماد کرده اند
همه فکر می کنند همه چیز را می دانند
همه فکر می کنند همه ، هیچ چیز را نمی داننداین بود حاصل تکفیر
و پیامبرهایی که از آسمان پیام آوردند
حالا نوبت زمین است

فرزان_الف

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است