دختر باروت

بازی سنگ و گلوله

20 جولای اخبار روز

بازی سنگ و گلوله،خشم انسان های بیدار و آگاه جهان را در برابر اقدامات تجاوز کارانه ی اسراییل چندین برابر میکند.. اما فایده اش چیست؟

کودکان غزه، نه حماس را می شناسند نه اسراییل را… و تنها فلسطینی بودن شان بهانه ی خوبی نیست که خواب های رنگی شان را با آتش جنگ و داغی گلوله ، بدزدند و به جرم فلسطینی بودن شان ، شب ها در بستر مرگ بخوابند و صبح زندگی را نبینند.

کشتار بی رحمانه ی کودکان غزه ، همان کاری است که فرعون در برابر کودکانی که می ترسید روزی موسی شوند می کرد و این بلاهت در تاریخ بشر ادامه دارد

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است