قیام مسلحانه توده ای تنها راه سرنگونی عملی جمهوری اسلامی و رهایی از دیکتاتوری تئوکراسی است

بلوک سیاه ایران / ادمین 13

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print

مبارزه مسلحانه پتانسیل اعتراضی نهفته در مردم را رها می کند.

پناسیل جنبش انقلابی مردم در کردستان به حال خود رها شده است و با آغاز کوچکترین حرکت مبارزاتی رادیکال بدنه نیروهای رادیکال انقلابی مردم در کردستان و سرتاسر ایران به صفوف آن خواهند پیوست.

برای آغاز هر گونه مبارزه مسلحانه ابتدا باید زمینه های ضرورت سیاسی  آغاز چنین مبارزه ای را فرموله و فراهم کرد و در عین حال مردم با هر شیوه ای از مبارزه که صلاح می دانند با تشدید مبارزه رژیم را به حالت تدافعی بکشانند.

آغاز مبارزه مسلحانه توسط نیروهای مترقی مردمی می تواند موجب پیوستن خیل عظیم جوانان مبارز به آن و در نتیجه گسترده و همه جانبه گردد و  می بایست اشکال دیگر مبارزاتی را در سرتاسر ایران همزمان ادامه دهیم.

موضوعی که مهم است آن است که از همه اشکال مبارزاتی خلاقانه و غافلگیرانه برای به زانو درآوردن سیستم سرکوب رژیم می بایست یاری جست.

می بایست جنگ ملت با دولت را علنی کرد و شرایط را از حالت عادی وارد شرایط پیش زمینه انقلابی نمود.

قطعا با سکون سیاسی هیچ تغییری در ایران صورت نخواهد گرفت و آزادی گرفتنی است و بدون تلاش و مبارزه بدست نخواهد آمد.

جدال مردم و مبارزه با حاکمیت می بایست شکل علنی به خود بگیرد و هر فردی به هر شکلی که صلاح می داند اعتراض و ناخشنودی خود را در افکار عمومی علنی کند تا بازتاب پیدا کرده و سپس بازخورد عمومی لازم را پیدا کند.

بکار گیری اشکال گوناگون مبارزاتی می تواند رژیم را سردرگم کند.رژیم باید صدای پای انقلاب مردمی را بشنود و قطعا زمانی خواهد شنید که دیگر کاملا دیر شده است.

مبارزات ما می بایست هدفند و متداوم باشد و مبارزه به بخشی از زندگی روزانه ما تبدیل شود.

بدون تلاش بی وقفه و همگانی و تلاش جمعی مردمی پیروزی حاصل نخواهد شد.

زنده باد آزادی و عدالت

سرنگون باد جمهوری جنایتکار اسلامی

 منبع : بلوک سیاه ایران نوشته‌ای از ادمین13

لینکهای مرتبط :

 

 

 

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی