بلوک سیاه ایران / ادمین 13

قیام مسلحانه توده ای تنها راه سرنگونی عملی جمهوری اسلامی و رهایی از دیکتاتوری تئوکراسی است

15 جولای یادداشت ها

مبارزه مسلحانه پتانسیل اعتراضی نهفته در مردم را رها می کند.

پناسیل جنبش انقلابی مردم در کردستان به حال خود رها شده است و با آغاز کوچکترین حرکت مبارزاتی رادیکال بدنه نیروهای رادیکال انقلابی مردم در کردستان و سرتاسر ایران به صفوف آن خواهند پیوست.

برای آغاز هر گونه مبارزه مسلحانه ابتدا باید زمینه های ضرورت سیاسی  آغاز چنین مبارزه ای را فرموله و فراهم کرد و در عین حال مردم با هر شیوه ای از مبارزه که صلاح می دانند با تشدید مبارزه رژیم را به حالت تدافعی بکشانند.

آغاز مبارزه مسلحانه توسط نیروهای مترقی مردمی می تواند موجب پیوستن خیل عظیم جوانان مبارز به آن و در نتیجه گسترده و همه جانبه گردد و  می بایست اشکال دیگر مبارزاتی را در سرتاسر ایران همزمان ادامه دهیم.

موضوعی که مهم است آن است که از همه اشکال مبارزاتی خلاقانه و غافلگیرانه برای به زانو درآوردن سیستم سرکوب رژیم می بایست یاری جست.

می بایست جنگ ملت با دولت را علنی کرد و شرایط را از حالت عادی وارد شرایط پیش زمینه انقلابی نمود.

قطعا با سکون سیاسی هیچ تغییری در ایران صورت نخواهد گرفت و آزادی گرفتنی است و بدون تلاش و مبارزه بدست نخواهد آمد.

جدال مردم و مبارزه با حاکمیت می بایست شکل علنی به خود بگیرد و هر فردی به هر شکلی که صلاح می داند اعتراض و ناخشنودی خود را در افکار عمومی علنی کند تا بازتاب پیدا کرده و سپس بازخورد عمومی لازم را پیدا کند.

بکار گیری اشکال گوناگون مبارزاتی می تواند رژیم را سردرگم کند.رژیم باید صدای پای انقلاب مردمی را بشنود و قطعا زمانی خواهد شنید که دیگر کاملا دیر شده است.

مبارزات ما می بایست هدفند و متداوم باشد و مبارزه به بخشی از زندگی روزانه ما تبدیل شود.

بدون تلاش بی وقفه و همگانی و تلاش جمعی مردمی پیروزی حاصل نخواهد شد.

زنده باد آزادی و عدالت

سرنگون باد جمهوری جنایتکار اسلامی

 منبع : بلوک سیاه ایران نوشته‌ای از ادمین13

لینکهای مرتبط :

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است