در شرایط کنونی دانشگاه محل جذب نیرو جهت مبارزه در سطح جامعه است

نظام جلالی / در پازدهمین سالگرد 18 تیر

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Text Size

 

در شرایط کنونی با توجه به افزایش اختناق در دانشگاه ها می توان دانشگاه و دوران سربازی اجباری را به محل جذب نیرو جهت مبارزه در سطح جامعه تبدیل کرد.

جمهوری اسلامی با حماقت خودش باعث زیرزمینی شدن مبارزات شده است اگرچه مردم نمی توانند در خیابان ها و دانشجویان در دانشگاه ها ابراز مخالفت کنند و حجم مبارزات کاهش پیدا کرده  و همزمان نیست و مبارزات پراکنده و ناهماهنگ هستند و همچنین مبارزات بازتاب خبری مناسب پیدا نمی کنند ولی اگر فعالین بتوانند مبارزات گوناگون را به شکل غیر متمرکز سازماندهی و کانالیزه کنند و با استفاده از خلاقیت مبارزاتی خود و تنوع در مبارزه و تبدیل تمام مجامع به محل اینگونه بحث ها تلاش کنند که فضای مباحث سیاسی و اجتماعی و همچنین فضای مبارزاتی را هر چه بیشتر از حالت سکون و ناامیدی نسبی خارج کرده و به جای آن امید به پیروزی را بین مردم افزایش داده تا به طور فعال بتوانند در مبارزه با رژیم مشارکت داشته و به 36 سال جنایات و خفقان سیستماتیک رژیم پایان دهند و اولین قدم در راه اهداف دموکراتیک و آزادیخواهانه را هر چه استوارتر در جهت تغییر و سرنگونی رژیم بردارند.

مبارزات غیر علنی و نیمه علنی گسترده مردم می تواند در جهت وارد کردن ضربات کاری به سیستم سرکوب موثر باشد آنهم با تحمل کم هزینه ترین ضربات و ناکارآمد کردن سیستم سرکوب چنانکه مبارزه به بخشی از زندگی روزمره همگانی مردم تبدیل شود.

تجربه سرکوب گسترده جنبش مردمی در سال 88 نشان داد که مبارزاتی مخفی و غیرعلنی بسیار کم هزینه تر هستند به لحاظ ابعاد سرکوب نسبت به مبارزات علنی خیابانی بنابراین در مبارزات غیر علنی در هر لحظه و در هر مکان و در هر زمانی می توان ضربات مهمی را به ارگان های سرکوبگر وارد نمود منتها بازتاب خبری مبارزات در بالا بردن روحیه مبارزاتی جمعی مردم و تضعیف روحیه عناصر سرکوبگر بسیار موثر هستند.

از طرفی دیگر شعارنویسی بسیار اهمیت دارد چراکه دیوار ها نقش روزنامه های مردمی و رسانه مردمی را بازی می کنند و شعارهای گسترده نشان می دهد که مبارزات مردم وارد فاز جدید و پیگیرانه ای شده است و علاوه بر تقویت روحیه جمعی باعث تحرک بیشتر مخالفین و تضعیف روحیه عوامل سرکوبگر می شود و نقش اعلام حضور دوباره مردم در صحنه مبارزه را بازی می کند و  شرایط سیاسی جدیدی را ایجاد می کند و شرایط وارد شدن به مرحله بعدی مبارزه را فراهم می کند.

 

 آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – توییتر بلوک سیاه آنارشیست - Anarchist black block
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۰ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۲ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۳ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۴ – تلگرام قیام مردمی
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی