آکسیونی با نمایش فیلم و تئاتردرمرکز شهر گوتینگن در حمایت از پناهجویان

آکسیون حمایت از پناهجویان معترض در بروکسل

Text Size
روز پنجشنبه ۲۶ یونی ، آکسیونی با نمایش فیلم و تئاتردرمرکز شهر گوتینگن ،  با همکاری گروهای ضد راسیسم برای حمایت از پناهجویان تدارک دیده شده است.
این آکسیون در حمایت از پناهجویانی است که با راهپیمایی ۶۰۰ کیلومتری خود وارد خاک کشور بلژیک در شهر بروکسل شده ، تا علیه اقدامات سران اتحادیه اروپا که سیاست مهاجر ستیزی را دنبال میکنند،  اعتراض خود را اعلام کنند.
تا بحال  بیش از ۱۸هزار پناهجوی آفریقایی طی 20 سال گذشته در دریای مدیترانه جان باخته اند.
 این افراد که بعلت وجود جنگ، رژیم های دیکتاتوری،فقر و بیکاری برای زندگی بهتر به سوی کشورهای اروپایی به ویژه ایتالیا به سمت سیسیل و ˈلامپه دوساˈ حرکت می کنند , نرسیده به مقصد در مدیترانه غرق میشوند.
دول اروپا  هر روز قوانین و سیاستهای سخت تری برای ورود پناهجویان به اروپا وضع میکنند. در طی ۶ ماه گذشته کمیسیون اروپا، بیش از ۵۰ میلیون یورو به هزینه های  نظامی  برای کنترل و مراقبت بیشتر مرزها اضافه نموده است. هر قانون و ماده و هر سیاستی که در این زمینه به تصویب میرسد، خود تهدیدی  برای هزاران پناهجو است.
این قوانین نژادپرستانه و مرگبار باید برچیده شوند.

زمان و مکان: پنجشنبه ۲۶ یونی ساعت ۴ بعد از ظهر در شهر گوتینگن خیابان وندر ( Weender Str ) جنب بانک اشپار کاسه ( sparkasse )
 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل