آگهی تبلیغاتی تلویزیون ایران برای تجمع مدافعان داعشی حرم در تهران ناشی از استیصال رژیم است

نظام جلالی / تلاش داعشی های رژیمی برای تجمع در میدان امام حسین

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print

https://www.youtube.com/watch?v=Sh7R3rpV2d4

داعشی های رژیمی برای تجمع در میدان امام حسین از سر استیصال دست به دامان آگهی تلویزیون داعشی جمهوری اسلامی شده اند. امروز 3 شنبه ساعت 18 محل تجمع داعشیان شیع حکومتگران جمهوری اسلامی با سخنرانی برادر قاتل متجاوز و قاچاقچی سپاه پاسدارانشان محمد علی جعفری است. این تجمع تبلیغاتی در حالی برنامه ریزی می شود که چنین تجمعی را با همین نام تبلیغاتی پارسال در میدان امام حسین تهران نیز برگزار کردند.

در 8 سال جنگ خانمانسوز که آن را دفاع مقدس نامیدند و با دادن قول کلید بهشت و وعده حوری و عسل , نوجوانان و جوانان را بر روی مین ها فرستادند و به کشتن دادند تا حکومت خود را برای سالها بیمه کنند و اینک نیزدوباره بهانه ای پیدا کرده اند تا به نام دفاع از حرم هرچه بیشتر بر آتش جنگ شیعیان با سنی ها بدمند تا بتوانند در کشورهای منطقه دخالت نظامی کنند و باری دیگر به خیال خود بتوانند حاکمیتشان را برای چند سال بیمه کنند و دوباره داستان خانواده شهدا و سپردن کودکان کشته شدگان جنگ به پرورشگاه و ازدواج اجباری همسران کسانی که کشته شدند و سپس دفن کردن استخوان آنها در هر کوی و برزن از دانشگاه گرفته تا میادین تفریحی را تکرار کنند و سالها پس از جنگ کودکان مدرسه را به نام راهیان نور در جاده ها به کشتن دهند.

آری بروید در جنگ سوریه و عراق کشته شوید تا حکومتگران به حماقت شما باری دیگر مانند خمینی جلاد بخندند. نعیمه اشراقی در فیسبوک خود نوشت: «جوک دیگری را که برای امام تعریف کردیم و همیشه به شوخی یاد می‌کردند این بود. امام خمینی:‌ ای پاسداران بیوه شهدا را بگیرید‌ ای کاش من هم یک پاسدار بودم.»

آری بروید در جنگ سوریه و عراق کشته شوید تا حکومتگران از حماقت شما سو استفاده کنند و همسران شما را مجبور به ازدواج اجباری کنند با برادرانتان یا دیگر پاسداران

آری بروید در جنگ سوریه و عراق کشته شوید تا فرزندانتان را باز به پرورشگاه بسپارند و به حماقت شما بخندند تا برادران پاسدارتان بتوانند مال اندوزی کنند

 

http://media.isna.ir/content/isna-2-483.jpg/4Foto: ‎شهادت از شما ، حکومت از ما_____</p><br /><br /><br /><br />
<p>خدایی بالای سرم نیست که فحشش دهم<br /><br /><br /><br /><br />
بِتن خشک می شود در گلویم<br /><br /><br /><br /><br />
شدن سخت و<br /><br /><br /><br /><br />
بودن سخت تر<br /><br /><br /><br /><br />
دندان بر هم می فشارم<br /><br /><br /><br /><br />
خنده ای عصبی می کنم<br /><br /><br /><br /><br />
رو میکنم به آسمان خالی<br /><br /><br /><br /><br />
و به آرامی می شاشم پای دیواری<br /><br /><br /><br /><br />
که بر آن نوشته اند : شهادت هنر مردان خداست</p><br /><br /><br /><br />
<p>Farzan Alef /فرزان الف‎آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان