نظام جلالی / تلاش داعشی های رژیمی برای تجمع در میدان امام حسین

آگهی تبلیغاتی تلویزیون ایران برای تجمع مدافعان داعشی حرم در تهران ناشی از استیصال رژیم است

24 ژوئن اخبار روز

داعشی های رژیمی برای تجمع در میدان امام حسین از سر استیصال دست به دامان آگهی تلویزیون داعشی جمهوری اسلامی شده اند. امروز 3 شنبه ساعت 18 محل تجمع داعشیان شیع حکومتگران جمهوری اسلامی با سخنرانی برادر قاتل متجاوز و قاچاقچی سپاه پاسدارانشان محمد علی جعفری است. این تجمع تبلیغاتی در حالی برنامه ریزی می شود که چنین تجمعی را با همین نام تبلیغاتی پارسال در میدان امام حسین تهران نیز برگزار کردند.

در 8 سال جنگ خانمانسوز که آن را دفاع مقدس نامیدند و با دادن قول کلید بهشت و وعده حوری و عسل , نوجوانان و جوانان را بر روی مین ها فرستادند و به کشتن دادند تا حکومت خود را برای سالها بیمه کنند و اینک نیزدوباره بهانه ای پیدا کرده اند تا به نام دفاع از حرم هرچه بیشتر بر آتش جنگ شیعیان با سنی ها بدمند تا بتوانند در کشورهای منطقه دخالت نظامی کنند و باری دیگر به خیال خود بتوانند حاکمیتشان را برای چند سال بیمه کنند و دوباره داستان خانواده شهدا و سپردن کودکان کشته شدگان جنگ به پرورشگاه و ازدواج اجباری همسران کسانی که کشته شدند و سپس دفن کردن استخوان آنها در هر کوی و برزن از دانشگاه گرفته تا میادین تفریحی را تکرار کنند و سالها پس از جنگ کودکان مدرسه را به نام راهیان نور در جاده ها به کشتن دهند.

آری بروید در جنگ سوریه و عراق کشته شوید تا حکومتگران به حماقت شما باری دیگر مانند خمینی جلاد بخندند. نعیمه اشراقی در فیسبوک خود نوشت: «جوک دیگری را که برای امام تعریف کردیم و همیشه به شوخی یاد می‌کردند این بود. امام خمینی:‌ ای پاسداران بیوه شهدا را بگیرید‌ ای کاش من هم یک پاسدار بودم.»

آری بروید در جنگ سوریه و عراق کشته شوید تا حکومتگران از حماقت شما سو استفاده کنند و همسران شما را مجبور به ازدواج اجباری کنند با برادرانتان یا دیگر پاسداران

آری بروید در جنگ سوریه و عراق کشته شوید تا فرزندانتان را باز به پرورشگاه بسپارند و به حماقت شما بخندند تا برادران پاسدارتان بتوانند مال اندوزی کنند

 

http://media.isna.ir/content/isna-2-483.jpg/4Foto: ‎شهادت از شما ، حکومت از ما_____</p><br /><br /><br /><br />
<p>خدایی بالای سرم نیست که فحشش دهم<br /><br /><br /><br /><br />
بِتن خشک می شود در گلویم<br /><br /><br /><br /><br />
شدن سخت و<br /><br /><br /><br /><br />
بودن سخت تر<br /><br /><br /><br /><br />
دندان بر هم می فشارم<br /><br /><br /><br /><br />
خنده ای عصبی می کنم<br /><br /><br /><br /><br />
رو میکنم به آسمان خالی<br /><br /><br /><br /><br />
و به آرامی می شاشم پای دیواری<br /><br /><br /><br /><br />
که بر آن نوشته اند : شهادت هنر مردان خداست</p><br /><br /><br /><br />
<p>Farzan Alef /فرزان الف‎

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است