نابود باد قانون جدید تظاهرات در مصر

آکسیون بین المللی

Text Size

فراخوان همبستگی با جنیش اعتراضی درمصر بر علیه سرکوب .

ما 21 ماه ژوئن را به عنوان روز جهانی همبستگی با مردم مصر پیشنهاد می کنیم.

مکان ها و مطالبات عبارتند از :

اجتماع در مقابل سفارت خانه یا کنسولگری های مصر و تقاضای آزادی زندانیان سیاسی و لغو قانون تظاهرات.

مطالبه قطع حمایت دولتهای هر کشوری از رژیم مصر.

آزادی زندانیان سیاسی.

انعکاس دادن موج سرکوب و مقاومت مستمرانه مردم مصر از طریق درخواست لینکهای مربوطه از ما

هر نوع حرکت مبتکرانه در جهت نشان دادن حمایت شما از مصری ها.

ارسال هر نوع تصویر , عکس و هر چیز دیگری که داشته باشید به ما.

عملیات و آکسیون های قطعی شده تا کنون :

Friday June 20th
Athens

Saturday June 21st
Berlin

Cairo
Derry [2.30pm at the Free Derry Wall ]
Dublin
London
New York
Paris
Stockholm

چنانچه شما آکسیونی را بخواهید سازمان دهی کنید لطفا از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

If you are organising one, please send us a link

.http://egyptprotests2014.tumblr.com/events

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل