سپهر مساکنی/توضیح عکس : برنامه هبستگی با کوییرها و ترانسجندر های ایرانی در برلین

تن کارناوالى و هنر اعتراضى

17 ژوئن اخبار روز

چند نکته این ویدیو از آهنگ بهشت گوگوش رو که بدون هزینه کلان توسط فرد خوش ذوقی و از دل و جون و نتیجه زخم ساخته شده رو ترجیح میدم به ویدیوی تقلیدی و درلفافه گوگوش ! فردی که این چنین جلوی دوربین می آید تمام عمرش را جنگیده که بتواند با شجاعت این چنین زیبا و کوییر جلوی دوربین در عرصه ایرانی ها بیاید ! عرصه ای که هنوز درگیر شورت و شلوار شاهین نجفی و چند پسر اروپایی است !!!بی شک این عرصه سعی میکند این ویدیو ها را نبیند تا درباره اش حرف بزند یعنی خودش را به ندیدن بزند( نوعی ترانس وهموفوبیا پنهان )

این چنین جلوی دوربین آمدن با جلوی دوربین آمدن مردان دگرجنس گرا ( مردانه وار ) تفاوت از زمین و آسمان دارد چرا که برای این چنین جلوی دوربین آمدن فرد امتیازات خانوادگی و اجتماعی و …….زیادی را از دست داده است ! و به همین معنا انسان مبارزه قوی است و به قولی پوست کلفت شده ! قابل ستایش است و تحسین از خودم می پرسم در جامعه ای که کارهای آلترناتیوی مثل این ویدیو بدون پول رسانه ها کلان و بدون هیچ حمایت عمومی ساخته میشود !چرا این دوستان ستایش نمیشوند ؟

در حالی که گلشیفته بلوزی بالا میکشد در اروپا در نشریات غربی که چیز بدیهی است در هالیود و دنیای بازیگران میشود قهرمان …..و یا نمونه های این چنینی …….بی شک عامل اصلی این ندیدن ها و عامل اصلی اینکه این دوستان عزیز ما نمی توانند عمومی تر شوند هموفو بیا و ترانس فوبیا پنهان و آشکار است در تمام عرصه های فضاهای ایرانی و اسطوره مردانگی که میخواهد سرجایش بماند ! و مردانی که فقط در رسانه های کلان می توانند در لفافه از عریان شدن شاهین نجفی صحبت کنند ! و چیزهای دیگر و مبارزات دیگر را نبینند و خودشان را به ندیدن بزنند ! کوری حساب شده مردی که شلوارش را پایین میآورد مطمیین باشید هزینه را نمی دهد که کسانی که اسطوره مردانگی را زیر سوال می برند میکند ! ما مردان لخت و نیمه لخت ( مرد به معنای هترونرماتیو آن ) زیاد در زندگی در تلویزیون کنار ساحل در ایران و مسابقات ورزشی و ….در ایران دیده ایم !شاهکاری هم نیست .

نکته بعدی

کاش گوگوش و هنرمندانی که در این زمینه میخواهند فعالیت کنند از خود بچه های کوییر و ال جی بی تی در تهیه این ویدیوها استفاده کنند نه تنها بچه ها موضوع پول سازی هنرمندان شوند در حالی که استعدادهای بچه های کوییر و همجنس گرا و ترانس در پستوی خانه ها یا در غربت دفن میشوند . آن هایی که برای بودنشان برای ابتدایی ترین حق زیستشان هزینه های کلانی میدهند و همچنان سنت های ارتجاعی را به روش های مختلف به سخره میگیرند . نگاه کنید به این دوست عزیز که چقدر با استعداد و خلاق است به امید روزی که دوستانم بتوانن خودشان کار هنری که تمام عمر از آن محروم شده اند را از تلویزیون ها و رسانه ها پخش کنند و نه اینکه منتظر گوگوش و ابی و لیلا و شاهین بنشینیم تا یک دستی و نگاهی و و بوسی از کوییرها و ترانس ها و همجنس گرایان را درگوشه ای از ویدیوهاشون جا بدهند. هنر آلترناتیو این است جایی که دیده نمی شوی خودت را تحمیل کنی .جایی که همه میخواهند دیده نباشی و مسکوت باشی . چشم ها را متوجه خود کنی . به جای سرکوب شدن در دام کلان رسانه ها دو گانه محور مرد و زنی (که فهم دگرجنس گرایانی از این دو جنس دارند ) رسانه خودت را بسازی.

عرصه هنری و موزیک و سینما ایران به شدت هترونرماتیو(دگرجنس گرایانه اجباری ) است یعنی سالیان سال بخش بزرگی از جامعه حاشیه راندگان جنسیتی و همجنس گرایان ترانس ها و کوییر و…..از بودن در آن بطور کامل محروم شده اند ! و البته این روزها در محدود برنامه هایی به شکل قربانی گرایانه ای به تصویر کشانده می شوند از دریچه مدیریت دگرجنس گرایانه اجباری که تصمیم میگیرد که حاشیه راندگان را چگونه و در خدمت چه اهدافی نشان دهند . سالیان سال است که کوییرها و دیگر حاشیه راندگان جنسیتی بطور کامل در این عرصه عمومی و نمایشی بایکوت میشوند و فهم رسانه ها از آزادی های جنسی و انقلاب تن تقلیل می یابد به نمایش های ستارگان دگرجنس گرایشان ! در حالی که سالیان سال است که در عرصه های گوناگون همجنس گرایان و ترانسجندرها و….. بنیان اخلاق سنتی و سرکوب گر جنسی را به زیر سوال می برند ! سالیان سال است که چشم مخاطبان حتی در ژست های روشنفکرانی شان به دیدن دگرجنس گرایی اجباری عادت کرده است ویعنی ما تنها برنامه هایی دیده ایم که یک زن دگر جنس گرا و یک مرد دگر جنس گرا محوریت ان است و این یعنی حذف کامل انسان های دیگر !

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است