دخالت نظامی ایران در عراق چیزی جز باز کردن پای جنگ در ایران و درگیری های مذهبی و قومی و کشته شدن مردم در پی ندارد

ندا آرام

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Text Size

یکی از پدیده هایی که امروز در سر تا سر جهان با آن مواجه هستیم رشد ناگهانی بنیادگرایی دینی در برابر اندیشه های اومانیسم و سکولاریسم و در طرف مقابل رشد ناسیونالیسم و نئونازیسم در برابر این بنیادگرایی دینی اسلامی هست . دو طیف و چهره که هر کدام در ظاهر در روبروی هم صف آرایی کردند و هر کدام ظاهرا هسته و ریشه جداگانه دارند . اما چه هدف و فکری در پی قدرت و پر و بال دادن دو جانبه به این گروه ها از سمت قدرت ها وجود دارد ؟ ایجاد گروه های افراطی در کشورهای فقیر و ایجاد نئو نازیست ها در کشور های پیشرفته و ثروتمند از کجا سرچشمه میگیرد ؟

ایجاد نا به سامانی و جنگ و اختلاف های قومیتی و فراهم آوردن سلاح های دو طرف درگیری به غیر از بدهکار نمودن دولت های فقیر از بابت خرید سلاح ها و صاف کردن بدهکاری با ذخایر و منابع کشور و درنتیجه پایین آمدن سطح درآمد افراد کشور باعث فراهم نمودن نیروی کار ارزان در داخل کشورهای فقیر , بدون بیمه , دون هیچ نهاد پشتیبانی , بدون تامین نیاز های فرهنگی , سبب ارزان تمام شدن هر چه بیشتر جنس های تولیدی نسبت به رقیبان داخلی که در کشور خود در حال تولید هستند می شود در نتیجه ارزش اضافی بالاتری نصیب سرمایه دار می گردد .

ترساندن مهاجرین و قانع کردن آنها به زندگی در کشور خود از اهدافی هست که نئو نازیست ها و در اصل قدرت های جهانی برای تامین نیروی کار خود در پی آن هستند . سقوط بازارهای مالی جهان و رکود همزمان در همه اقتصادهای جهان سبب شد تا آمریکا برای نزدیک تر کردن نظام بازار آزاد به حالت ایده ال خود تصمیم به جهانی کردن این نظام بگیرد .

در سال 2004 بوش درجريان يك سخنراني پيشنهاد كرد كه يك منطقه تجارت آزاد ميان ايالات‌ متحده وخاورميانه ظرف مدت ده سال تأسيس گردد. سخنانی که بعد از یک دهه حاصلش وضعیت امروز کشورهای عراق و سوریه و تجزیه این کشورها به بخش های کوچکتر و اجرای طرح خاور میانه بزرگ می باشد . در این میان کشورهایی مانند ایران و روسیه که مخالف رشد قدرت آمریکا در خاور میانه هستند از متحدان خود چه در سوریه و چه در عراق حمایت میکنند تا بتوانند موقعیت پرتگاهی خود را حفظ کنند .

سخن آخر اینکه هیچ یک از این دو طرف و جناح مستبد دغدغه مردم و محافظت از آنان را ندارند. سربازان خود را مسلح میکنند و بازی خون تماشا میکنند تا قدرت و برنامه و اهداف اقتصادی خود را پیش برند . دخالت نظامی ایران در عراق چیزی جز باز کردن پای جنگ در ایران و درگیری های مذهبی و قومی و کشته شدن مردم در پی ندارد .آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۷- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۸- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۱۹- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۰ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۲ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۴ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۵ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۶ – توییتر بلوک سیاه آنارشیست - Anarchist black block
۲۷ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
۲۸ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
۲۹ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۰ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۱ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۲ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۳ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۴ – تلگرام قیام مردمی
۳۵– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۶- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۷- کانال تلگرام ریتم آنارشی