ندا آرام

دخالت نظامی ایران در عراق چیزی جز باز کردن پای جنگ در ایران و درگیری های مذهبی و قومی و کشته شدن مردم در پی ندارد

15 ژوئن اخبار روز

یکی از پدیده هایی که امروز در سر تا سر جهان با آن مواجه هستیم رشد ناگهانی بنیادگرایی دینی در برابر اندیشه های اومانیسم و سکولاریسم و در طرف مقابل رشد ناسیونالیسم و نئونازیسم در برابر این بنیادگرایی دینی اسلامی هست . دو طیف و چهره که هر کدام در ظاهر در روبروی هم صف آرایی کردند و هر کدام ظاهرا هسته و ریشه جداگانه دارند . اما چه هدف و فکری در پی قدرت و پر و بال دادن دو جانبه به این گروه ها از سمت قدرت ها وجود دارد ؟ ایجاد گروه های افراطی در کشورهای فقیر و ایجاد نئو نازیست ها در کشور های پیشرفته و ثروتمند از کجا سرچشمه میگیرد ؟

ایجاد نا به سامانی و جنگ و اختلاف های قومیتی و فراهم آوردن سلاح های دو طرف درگیری به غیر از بدهکار نمودن دولت های فقیر از بابت خرید سلاح ها و صاف کردن بدهکاری با ذخایر و منابع کشور و درنتیجه پایین آمدن سطح درآمد افراد کشور باعث فراهم نمودن نیروی کار ارزان در داخل کشورهای فقیر , بدون بیمه , دون هیچ نهاد پشتیبانی , بدون تامین نیاز های فرهنگی , سبب ارزان تمام شدن هر چه بیشتر جنس های تولیدی نسبت به رقیبان داخلی که در کشور خود در حال تولید هستند می شود در نتیجه ارزش اضافی بالاتری نصیب سرمایه دار می گردد .

ترساندن مهاجرین و قانع کردن آنها به زندگی در کشور خود از اهدافی هست که نئو نازیست ها و در اصل قدرت های جهانی برای تامین نیروی کار خود در پی آن هستند . سقوط بازارهای مالی جهان و رکود همزمان در همه اقتصادهای جهان سبب شد تا آمریکا برای نزدیک تر کردن نظام بازار آزاد به حالت ایده ال خود تصمیم به جهانی کردن این نظام بگیرد .

در سال 2004 بوش درجريان يك سخنراني پيشنهاد كرد كه يك منطقه تجارت آزاد ميان ايالات‌ متحده وخاورميانه ظرف مدت ده سال تأسيس گردد. سخنانی که بعد از یک دهه حاصلش وضعیت امروز کشورهای عراق و سوریه و تجزیه این کشورها به بخش های کوچکتر و اجرای طرح خاور میانه بزرگ می باشد . در این میان کشورهایی مانند ایران و روسیه که مخالف رشد قدرت آمریکا در خاور میانه هستند از متحدان خود چه در سوریه و چه در عراق حمایت میکنند تا بتوانند موقعیت پرتگاهی خود را حفظ کنند .

سخن آخر اینکه هیچ یک از این دو طرف و جناح مستبد دغدغه مردم و محافظت از آنان را ندارند. سربازان خود را مسلح میکنند و بازی خون تماشا میکنند تا قدرت و برنامه و اهداف اقتصادی خود را پیش برند . دخالت نظامی ایران در عراق چیزی جز باز کردن پای جنگ در ایران و درگیری های مذهبی و قومی و کشته شدن مردم در پی ندارد .

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است