رکسانا تلارمی

ناقوسهاي قرون وسطي بار ديگر بصدأ در امدند

11 ژوئن اخبار روز
وقتي خبر را شنيدم بي تأمل نوشتم زنده باد هنرمند معترض و اوانگارد شاهين نجفي . اما امروز پس از سه روز وقتي موج اعتراض و موضع گيري هاي رژيم و همچنين أفراد سنتي و مذهبي را چنين بي رحمانه و وقيحانه مي خوانم فكر ميكنم راستي چه خبر شده ؟ باز فسمتي از بدن انسان عريان شد و صداي زنگ خطر و اژير اضطراري را نگهبانان مذهب و سنت به صدا در اوردند . شاهين سالهاست كه بر عليه سنت هاي پوسيده ضد بشري مي خواند .. و سنت عقب افتاده و غرور پوشالي سنت پرستان را به چالش مي گيرد و تلاش مي كند بخصوص به نسل جوان ارزشهاي خوب انساني را در شعرهايش هديه دهد و با مذهب و سنت كه كه انسان را به قهقراي ترين ارزشهاي نا انساني فرا مي خوانند بجنگد .. بله بجنگد ،، در صفحه اي خوانده ام مگر رزا لوگزامبورك يا ديگر انقلابيون مردمي براي مبارزه لخت شدند .. به نظر من اين ذهنيت فقط خاص ما إيراني هاست كه همه كاره هستيم و انتظار واكنش و روش ميارزاتي را از همه به يكسان خواهانيم ، و همه از خود و ديگري انتظار داريم تيوريسين باشيم ، و هنوز به اين باور نرسيده ايم كه در صحنه سياست اكتويست هاي سياسي در جنبش ها همه قرار نيست نظر پردازي كنند و همه قلم بدست بگيرند .. و يا سا زمان هي كنند ، هر كسي بنا بر ميل و توانايي خودش سهم إيفا مي كند . اميدوارم برداشت اشتباه نشود ( و منظور دفاع از إصلاح طلبي نيست ) … و از انجايي كه به خوانندگان بر مي گردد ، خوانندگان هميشه جايگاه ويژه اي نسبت به ديگر هنرمندان دارند و ان جايگاه ويژه موزيك است كه نزديكترين و مستقيم ترين ارتباط را با مردم موفق ميشود كه بگيرد .. در نهايت اين ما مردم هستيم كه تعيين مي كنيم . ما مردم هستيم كه شعر شاهين نجفي ، صداي شاهين نجفي ، سبك شاهين نجفي . را پسنديديم و شاهين ، شاهين شده است ، شاهين سالهاست كه صداي فرياد نسل جوان است . صداي خفه شدگان ،صداي ارزوها ، صداي جرات و شهامت ، صداي عدالت ، صداي دردمندان ، صداي فرزاد كمانگر ، صداي عاشقان راه ازادي ، صداي بر هم زدگان صف هاي دست چين شده ، صداي بي صدايان ، صداي خشم و طغيان ،، اري شاهين صداي طغيان گرانست .. اين صدا سالهاست كه در دل مليون ها جوان و پير جا باز كرده است در كنسرت هاي شاهين گوناگوني اقشار مختلف فرهنگي ، سياسي ، اجتمايي ، گوناگوني سن و سال ، را هميشه مشاهده كرده ايم . . شاهين با خواندن ترانه نقي امام دهم شيعي ان جانش را كف دست گذاشته و او را ملحد خوانده اند ، شاهين است كه وقتي نويسندگان و هنرمندان با حسين روحاني ريس جمهور منتخب خامنه اي ، ملاقات و نشست داشته اند اعتراض مي كند . يادمان هست ؟ همين چندي پيش بود ، كه ان همه پشتيياني مردمي را داشته است . حالا چه خبر شده ؟ چرا شاهين لخت شده است و شورتش را ديده ايم ؟ و يا شايعه است كه شورت را هم در أورده است ؟ و نشان دادن بدن خود به تماشاگران توهين شده ،،باز بدن عريان ديديد و در موضع گيري كنار حكومت ايستاده ايد .؟ و حتما شاهين و مدافعانش را انگ ليبرال مي زنيد .. بجاي تهمت زدن ان فرهنگ مذهبي را درونتان بخشكانيد و بگذاريد فكر و جانتان هوائي بخورد . اين شاخه خشكيده مذهب را ابياري نكنيد اين ريشه سرطاني را بسوزانيد تا زنده بمانيد با خودمان صادق باشيم اگر برهنه نميشد و اين همه سرو صدا به پا نمي كرد بجز أفراد سياسي و سازمان هاي سياسي ، اين مردم ميليوني أيا با خبر ميشد ند بند ٣٥٠ در اوين چه اتفاقي افتاده است ؟ و برخي از زندانيان را رژيم لخت كرده است … ؟ شاهين اژير چند ميليوني را كشيد … با شعر نقي جانش بخطر افتاد ، در نزد مسلمانان حكومتي .. … اين بار با عريان نشان دادن بدنش نه تنها مسلمانان حكومتي تكفيرش كرده اند بلكه پاسداران و نگهبانان سنت و مذهب هم اهمراه انان شده اند .. شاهين نجفي ناقوسهاي قرون وسطي را بصدأ در أورد ..هميشه تا بوده همين بوده تلنگري زدن به تابوها وحشت مي افريند ، تا اين تابوها كم كم بريزد ،، هميشه يك تقر جلو مي افتد ، صف ها را بهم ميزنند جاي بسي افتخار كه خواننده چند ميليوني شاهين نجفي اين كار را كرده است . شايد امروز نه اما تاريخ پيشروان ي كه شهرت و جانشان را فداي راه مردم كرده أندريا به خاطر خواهد سپرد / زنده باد شاهين نجفي صداي فرزاد كمانكر ، صداي زندانيان بند ٣٥٠ اوين / سر نگون باد حكومت اسلامي/ نوشته از ركسانا / قبل از قضاؤت لطف كنيد اين مقاله را در باز تاب كه حكومتيان در مورد شاهين نوشته اند بخوانيد
به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است