از اعتراض شاهين نجفي حمايت كنيم

هنرمندان آنارشیست (نظر ادمین 17)

Text Size

http://www.youtube.com/watch?v=aUvZD_C7gUg

آنچه كه اخلاق دسته جمعي تقريبا تمامي كشورها خواهانش نيست نشان دادن بدن برهنه در ملا عام هست و به همين جهت هنوز كه هنوزاست تمامي دولتها قانون جلوگيري از اين عمل و حركت را دارند و با دخالت پليس اين كار انجام ميشود . حتي به عنوان مثال در كشور سوئد كه نسبتا پيشرفته تر و آزادتر از ديگر كشورهاي اروپایی است ، بهمين جهت وقتي اين حركت آن هم به قصد اعتراض و حركت سياسي صورت بگيرد بيشترين توجه از طرف مردم به آن موضوع و چرايي آن جلب ميشود و دليل لخت شدن گروه شاهین نجفی ، که در میان کنسرت اش در تورنتوی کانادا خودش با شورت اما گروهش، اعتراض عریان کردند هم بمنظور توجه اذهان عمومي به زندانيان بند ٣٥٠ اوين است و به منظور اعتراض به اين رفتار و پشتيياني از آنكه تعدادي از زندانيان را مجبور به لخت شدن كرده اند صورت گرفته است . از اعتراض شاهين نجفي حمايت كنيم.

پاینوشت: در پي حمله به بند ٣٥٠ اوين و لخت كردن برخي از زندانيان و ضرب و شتم آنان و همچنين زنداني ديگري در زندان رجائي شهر توسط مأمورين و بازجويان حكومت اسلامي گروهش مجبور به اعتراض عریان شده اند .شاهين نجفي در روي صحنه چنين گفت :اگر يكي از ما را لخت كنند ما هم براي پشتييباني لخت ميشويم.

این نوشته نظر همه ی ادمین های صفحه نیست و تعدادی از دوستان و ادمین ها نظراتی کاملا مخالف داشته که در ادامه اضافه خواهد شد

هنرمندان آنارشیست

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل