هنرمندان آنارشیست (نظر ادمین 17)

از اعتراض شاهين نجفي حمايت كنيم

8 ژوئن اخبار روز

آنچه كه اخلاق دسته جمعي تقريبا تمامي كشورها خواهانش نيست نشان دادن بدن برهنه در ملا عام هست و به همين جهت هنوز كه هنوزاست تمامي دولتها قانون جلوگيري از اين عمل و حركت را دارند و با دخالت پليس اين كار انجام ميشود . حتي به عنوان مثال در كشور سوئد كه نسبتا پيشرفته تر و آزادتر از ديگر كشورهاي اروپایی است ، بهمين جهت وقتي اين حركت آن هم به قصد اعتراض و حركت سياسي صورت بگيرد بيشترين توجه از طرف مردم به آن موضوع و چرايي آن جلب ميشود و دليل لخت شدن گروه شاهین نجفی ، که در میان کنسرت اش در تورنتوی کانادا خودش با شورت اما گروهش، اعتراض عریان کردند هم بمنظور توجه اذهان عمومي به زندانيان بند ٣٥٠ اوين است و به منظور اعتراض به اين رفتار و پشتيياني از آنكه تعدادي از زندانيان را مجبور به لخت شدن كرده اند صورت گرفته است . از اعتراض شاهين نجفي حمايت كنيم.

پاینوشت: در پي حمله به بند ٣٥٠ اوين و لخت كردن برخي از زندانيان و ضرب و شتم آنان و همچنين زنداني ديگري در زندان رجائي شهر توسط مأمورين و بازجويان حكومت اسلامي گروهش مجبور به اعتراض عریان شده اند .شاهين نجفي در روي صحنه چنين گفت :اگر يكي از ما را لخت كنند ما هم براي پشتييباني لخت ميشويم.

این نوشته نظر همه ی ادمین های صفحه نیست و تعدادی از دوستان و ادمین ها نظراتی کاملا مخالف داشته که در ادامه اضافه خواهد شد

هنرمندان آنارشیست

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است