فرزان الف

پیامبرهایی

1 ژوئن یادداشت ها

پیامبرهایی___________

نعره ای را گم کرده ایم 
در این شب وُ
این خواب بی رویا
روی این زمین وُ 
زیر این آسمان سیاه

اینجا انسان به جایی رسیده
که انگار نعره
از غرایزش حذف شده وُ
جای آن غریزه ی چشمک زدن
به وجودش دخول کرده

نعره ای می خواهد این تکه از زمین
نعره ای از جنس آخرین جان ارومیه
نعره ای از لب خشکیده ی کارون

و پیامبرهایی که تکفیر نمی دانند
پیامبرهایی…

از صفحه فرزان الف/Farzan Alef

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است