اجازه ندهید آتش خشم توده ها فروکش کند!

آنارشیستهای برزیل / ترجمه سایت عصر آنارشیسم

Text Size

کارگران برزیل در کشاکش یک نبرد تاریخی علیه سیستم سرمایه و دولتشان می باشند.حاکمان با ارائه چند پیشنهاد بی ارزش مثل پائین آوردن اندکی از نرخ بلیط های اتوبوس و تبلیغات فراوان در رابطه با آن و با ایجاد یک رفراندم پوچ و توخالی می خواهند که مبارزات ما را بی ثمر کنند.

امری ضروری و اضطراری است که جنبش های مردمی گسترش یافته و مانع از نفوذ هر نوع از احزاب و اتحادیه های دست نشانده در جنبش های خود جوش مردمی شد. ( این گروه های وابسته به سرمایه و ضد مردمی عبارتند از : احزاب, اتحادیه ها, NGOs, MPL , جنبش عبور آزاد ,جنبش وطن پرستان ,گروه های راست افراطی برزیل, Acorda برزیل , جنبش بیداری برزیل ):
حمایت از هر گونه مهره های دولتی که ادعای تغییر در قوانین و یا قول ایجاد قوانین جدید و یا به عبارت دیگر وعده در ایجاد رفرم های دولتی می دهند تنها و تنها بر علیه مردم و در جهت ضربه زدن به جنبش های توده ای است. بحران اقتصادی ( تورم ,افزایش هزینه زندگی ,مواد غذائی , وسایل نقلیه ) و خشونت و وحشیگری های پلیس و نیروهای امنیتی بر علیه اعتراضات عظیم 13 ژوئن در سائوپائولو و نادیده گرفتن موج سرکوب توسط نیروهای گانگستری پلیس , اعلام حکومت نظامی و یا ممنوعیت هر نوع رفت و آمد , کشتار و آتش سوزی عمدی در محله های فقیرنشین فاولاس , کشتار کارگران بومی و کارگران روستایی بود که تحت تاثیر آن جنبش مردمی دوباره جان تازه ای به خود گرفت.
شورشی که پس از 17 ژوئن شعله ور شد شورشی بود که توسط خود کارگران و بدون احزاب و اتحادیه های دست نشانده بوجود آمد.

شورش به طور همزمان در تمامی کشور گسترش یافت, چنین شورش هایی تنها در حالتی که توسط سازمان های انقلابی کارگران و بدون دخالت طبقه حاکمه و نیروهای بورژوازی باشد قادر به پیروزی است.ما بر این باوریم که شورش ها بایستی سازماندهی شوند چه در محل کار, چه در خانه و چه در موسسه های آموزشی. ما بر این اعتقادیم که با اشغال کارخانجات , دانشگاه ها , مناطق عمده تجاری و برگذار کردن راهپیمائی ها و محاصره مناطق مختلف و دعوت و تشویق توده ها موجب وقفه در کارها بشوید. با دعوت به مشارکت توده های مردم در مناطق حومه شهری و کشاندن موج اعتراضات به آن مناطق جنبش را تقویت کنید.

آنانی که علیه دولت, نیروهای امنیتی و پلیس , شرکت های غول آسا ( از جمله شرکت های بزرگ حمل و نقل ) احزاب, اتحادیه های معاملاتی و فروشگاه های بزرگ زنجیره ای به مبارزه برمی خیزند همانا کارگران می باشند.دولت , رسانه ها ( وسایل ارتباط جمعی), MPL و فاشیستهای راست وطن پرست تماما با ترفند نفوذ در بین فعالین سیاسی باعث انشعاب در جنبش می شوند .
همانگونه که آگاهید حاکمان هر زمان که جنبش های مردمی اوج می گیرند و تبدیل به موجی عظیم می شوند بشدت به وحشت می افتند. بنابراین سازماندهی و دفاع مسلحانه از اعتصابات ( برای بستن شرکتها, جاده ها , همچنان کارشکنی در امورات اقتصادی ) و دفاع مسلحانه در مقابل چپاولگری های دولتی امری ضروری است.
یکی از راه های کلیدی رشد جنبش ها استفاده از تکنولوژی مدرنی است که حاصل کار کارگران می باشد. به این دلیل در بیستم تا بیست و یکم ماه ژوئن رژیم فیسبوک را بست و گستاخی را تا بدانجا رساند که درست یک شب قبل از اعتصاب عمومی اتحادیه ها در 10  ژوئیه اینترنت را هم به طور کلی تعطیل کرد. گروه های مبارز و انقلابی بایستی راه های ارتباط گیری با شاخه های دیگر مقاومتی را بوجود آورده و این ارتباطات را پایدار نگه دارند.با نیروهای مبارزاتی در دیگر کشورهای جهان همچون ترکیه , بلغارستان , سوئد, خاورمیانه و شمال آفریقا که همگی بر علیه دشمن مشترک یعنی دیکتاتوری سرمایه و دولت برخاسته اند, نهال همبستگی بکاریم. با معترضین و شورشیان در دیگر کشورها بخصوص در حال حاضر که شعله های مبارزاتی به پاراگوئه, شیلی, کلمبیا و پرو هم رسیده تماس بگیریم و در ارتباط باشیم. (هرگز از خود پرسیده اید که چرا مدیا های بزرگ هیچ اشاره ای به این جنبش ها نمی کنند ؟؟)
بر علیه احزاب , اتحادیه های دروغین کارگری , MPL , وطن پرستان و ناسیونالیستها , Acorda برزیل و دیگر ارگان های دروغین!!
نه به همه پرسی دروغین, نه به اعتصاب عمومی های قلابی و تدارک دیده شده توسط اتحادیه های ریا کار برای به بیراهه کشاندن و ضربه بر جنبش های مردمی!
کارخانجات, مزارع و خیابانها را پس بگیریم. توده های زحمتکش را سازماندهی کرده و به مبارزه فراخوانیم!!!

مرگ بر سرمایه داری و حکومت سرمایه !انقلاب تنها راه نجات است!!

revolucaouniversal@yahoo.com                                                          انقلاب جهانی ژوئیه 2013

 

DON’T LET THE FLAME OF REVOLT TO QUENCH!
Workers in Brazil are engaging a historic battle against the capitalist system, against the State. Bosses
and rulers try to get cold our struggle with some cents too little in the bus fares, advertising the trap of the
plebiscite to payoff who oppose to the system.
It’s urgent spreads the rebellion, bundling off the infiltrated ones (parties, unions, NGOs, MPL – “Free Pass”
Movement, patriots and the right-wingers of “Acorda Brasil” –“Wake Up Brazil”) willing to be in favor of bourgeois
objectives: support/denounce one or another politician, to beg for new laws, to shape in with the authorities, to
obstruct the result of the struggle against the system. The movement was activated by the effects of the economic
crisis (inflation, increase of the cost of living, foods, transports) and of the police violence – against the June 13th
protest in Sao Paulo, not to mention the wave of police-gangster “curfews”, slaughters, burnings in the
slums/favelas, killings of rural/indigenous workers – what produced such answer.
The revolt what strengthens after June 17th was initiated by the workers themselves, without parties or unions.
It’s a must identify the groups that are giving away the movement for the police – who follow politicians/unions and
replace them to boss/swerve the struggle for freedom, for a society without bosses, government and inequality.
Autonomy for all workers at struggle!
The revolt spreads in all-over the country and at the same time .It’s able to win only taken by the workers’
revolutionary organizations , without the involvement of bourgeois and rulers. Must be organized revolt and from
work, housing and study places. Occupy and lead to standstill factories, farms, universities, major commercial
areas, with pickets, marches and blockades inviting the participation of everyone.Strenght and start protests in the
suburbs, uniting the marches in downtowns and suburbs!
Who combat state, police, companies (including transport enterprises), parties, trades unions and major stores
ARE CONSCIENT WORKERS fighting the system. Government, media, MPL, right-fascist patriotic ARE THE
INFILTRATED ONES: incriminates/accuses/turn in protesters to divide the movement, attack shantytowns/slumsbased
workers at the protests. They try to bar/swerve the offensive against the State. The rulers was intimidated
only when movement grew in number and violence. Thus, organize the armed defense of the pickets (to blockage
companies/roads, SABOTAGE THE ECONOMY!) and of the lootings (workers getting back what bosses and
government rob from them, but choosing the targets, not attacking another workers). Attack areas/times less
monitored, because catches are being organized in the protests. Organize protests/strikes without prior warning to
the authorities.
The movement grows with the support of workers operating new technologies. But they also turned tracing
means – in June 20-21, the government switched off the Facebook; 1night before the “general strike” of unions,
turned the internet out(July 10). The enemies want the movement grow and end quickly for phooey with no time
to turn a conscious/organized/long-time struggle. The most combative and revolutionary groups should join forces
and create links: what does keep the protests and the struggle to survive after its fall. Cultivate the solidarity with
struggles in other countries (which patriots do not want to): the struggles in Turkey, Bulgaria, Sweden, Middle East
and North Africa are against the same enemy: the capitalist dictatorship and the State. Contact protesters in other
countries, especially now that the revolt reached Paraguay, Chile, Colombia and Peru (why the press said nothing
about??).
COMBAT PARTIES, TRADE UNIONS, MPL, PATRIOTS, “ACORDA BRASIL” AND OTHER CHEATERS !!
NEITHER THEATRICAL PLEBISCITE NOR FALSE GENERAL STRIKE MADE BY THE UNIONS TO COOL DOWN THE
PROTESTS!
TAKE THE STREETS, FARMS, WORKPLACES! MOBILISE THE SHANTYTOWNS/SLUMS!!!
DEATH TO CAPITALISM AND THE STATE! REVOLUTION IS THE SOLUTION!!

 

Universal Revolution, July 2013                                                revolucaouniversal@yahoo.com

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل