اول ماه مه 2014

فردا اول ماه مه راه پیمایی طبقه کارگر افغانستان در 24 ولایت

30 آوریل اخبار روز

10003025_646910875403778_4536965849407446796_n

فردا پس از بیشتر از 20 سال خاموشی، طبقه کارگر افغانستان در 24 ولایت راه پیمایی خواهند کرد. راه پیمایی ای برای اعتراض علیه استثمار، شکاف طبقاتی،بهره کشی و هجوم دهشتناک اقتصاد بازار و شرایط غیر انسانی کارگران
مورچه ها بخشی از این اعتراض هستند، چون با پوست و خون از متن استثمار و بهره کشی و شکاف طبقاتی و بی عدالتی بیرون آمده اند و این وضعیت را به صدا در آورده اند.

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است