دختر باروت

خدای واهی

18 آوریل یادداشت ها

بیا آسمان را بشکافیم و خدا را در پستوهای بی عدالتی تماشا کنیم..
بیا خدا را در عصر انتباه معنا کنیم.
خدایی که بر اذهان بسته خوش نشسته ،
شهد مذهب را امتصاص میکند
و در امتداد نگاه کودکی گرسنه آیه های دروغ می خواند…..

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است