دختر باروت

ایران امروز ما

18 آوریل یادداشت ها

ایران ما جاییست،که دژخیمان شب خفقان را بر لب هامان مهر میکنندوفریاد دموکراسی در مشت دیکتاتوران عبا به دوش رنگ می بازد…جایی که میر غضب ها از آزادی و انسان دوستی دم می زنندو ترازوی اعتدال شان ،طناب های داری ست که وسط میدان مذهب بر پا کرده اند…..

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است