متن سخنرانی چادر اعتراضی آمبرگ در روز دوشنبه

به گزارش عصر آنارشیسم

Text Size

جنین‌های انسان به قدری شبیه ه‌مند که به سختی از یکدیگر متمایز می‌شوند. اما وقتی در قالب جسم پا به دنیا می‌گذارند موقعیت جغرافیایی، صورت و دولت‌ها فکرش را مصادره می‌کنند. امروز تصمیم داریم که فارغ از تسلط حکومت‌ها، سیاست‌ها را کنار زده و با همنوعان خود گفتگو کنیم. ما از افغانستان می‌آییم که بیش از ده سال است که هر روز صبح مردمش با صدای انفجار بیدار می‌شوند. ما از ایران آمده‌ایم که دیکتاتور مردم را می‌کشد چون به مانند او فکر نمی‌کنند. از عراق آمده‌ایم که گرچه از چنگال صدام حسین رهایی یافتیم، اما مورد اشغال سیاسی-نظامی-دینی دیگر کشور‌ها قرار گرفته‌ایم. ما از سوریه آمده‌ایم که آمار کشته شدگانمان در جنگ بیش از متولدینمان است. ما از آفریقایی آمده‌ایم که مردمانش هیچ سهمی از مزارع، معادن و الماس‌هایش ندارند و از گرسنگی می‌میرند. ما از این سرزمین‌ها به اینجا آمده‌ایم چون نمی‌خواستیم به مانند هزاران نفری که می‌شناختیم، کشته شویم. از دریا‌ها ک خطر غرق شدن، نقطه صفر مرزی و خطر شلیک هنگ مرزی، کوه‌ها و خطر یخ زدگی، قاچاقچیان انسان و خطر کشته شدن بر سر چند دلار بیشتر، گذشتیم و به اینجا رسیدیم، به هایم‌های موقت پناهندگی. به زندگی دسته جمعی با انسان‌هایی که خانواده خود را یا در جنگ و قحطی و یا در راه سخت و طاقت فرسا از دست داده‌اند. کودکانی که با دیدن مرگ والدین و یا اعضای خانواده قدرت تکلم خود را از دست داده‌اند. زن‌های تنهایی که شوهرانشان یا در راه کشته شده‌اند و یا در ایتالیا و مجارستان بازداشت شده‌اند و اجازه زندگی با خانواده خود را ندارند. پس از حداکثر سه ماه زندگی مشترک در چنین شرایطی به هایمی دائم در دامنه کوه و یا جنگل، ویا شهر یا روستایی که خودت هیچ نقشی در انتخابش نداشته‌ای، منتقل می‌شوی. در اتاقی کوچک و مشترک با چندنفر که طرز فکر متفاوتی با آنان داری و حتی نمی‌توانی برای زمان خوابت تصمیم بگیری. حمام، آشپزخانه و توالتی که شاید با بیست و پنج نفر مشترک باشد. پاکت غذایی که برای سود بیشتر بیزینس من‌ها، سال‌های سال باید بخوری. کارمندان سوسیال آمتی که رفتاری پناهجو ستیز دارند. تو را از یادگیری زبان آلمانی محروم می‌کنند اما از‌‌ همان روز اول با تو آلمانی حرف می‌زنند، نه انگلیسی. مترجم‌هایی که نیستند تا دکتر‌ها را از امراض روحی و جسمی که در طول سفر دردآورت دچارش شده‌ای، آگاه‌شان کنند. صف‌های تحقیرآمیز دریافت پول ماهانه. توهین و ناسزای شف‌هایم و هاوس می‌س‌تر. حمام با آب سرد در زمستان. و چه سخت است که در این فضایی که مدعیان دموکراسی برای پناهندگان ساخته‌اند، زن باشی. هاوس می‌ستری که شب هنگام بدون اجازه وارد اتاقت می‌شود؛ ناشهروندانی که به زن نگاه جنسی دارند؛ شهروندانی که با آگاهی از آسیب پذیری زنان تن‌ها، با وعده زندگی بهتر و نجات از زندگی پناهندگی، با آنان رابطه برقرار می‌کنند و بعد محو می‌شوند. و در آخر بوندس امت. اداره‌ای که حق تردد آزاد، داشتن شغل، حق تحصیل، حق انتخاب محل زندگی و در ‌‌نهایت حق شهروندیمان را از ما سلب کرده و با استفاده از قوانین ضد حقوق بشری، زندگیمان را دچار وقفه‌ای چندساله و یا خاتمه کرده است. بوندس آمت ما را از کار کردن منع کرده و مردم فکر می‌کنند ما مفت خورهایی هستیم که نمی‌خواهیم کار کنیم. بوندس آمت ما را از حق تحصیل و یادگیری زبان آلمانی محروم می‌کند و مردم فکر می‌کنند که نا‌انسایی کودن هستیم که حرف نمی‌زنیم. بوندس آمت ما را محبور به زندگی در کمپ‌های حصارکشیده پناهندگی می‌کند و مردم فکر می‌کنند دیوانه‌هایی هستیم که قرنتینه شده‌ایم. ما از سوی دولت آلمان نه تنها حمایت نمی‌شویم، بلکه سرکوب هم می‌شویم. ما مردم به کمک شما مردم نیاز داریم. کافیست تصور کنید فشارهای سیاسی و بین المللی روی ولادمیر پوتین تاثیر نمی‌گذاشت و با حمله به اوکراین جرقه جنگ جهانی سوم زده می‌شد و آلمان مزه جنگ را بعد از چندین سال دوباره احساس می‌کرد. به ما کمک کنید که دیده شویم. به ما کمک کنید که شنیده شویم. کمک کنید که حقوق شهروندی خود را بدست آورین. کمک کنید که با کسب اجازه داشتن شغل، با تبدیل پناهجویان به نیروهای کار ارزان قیمت و به تبع آن بیکار شدن کارگران آلمانی، مبارزه کنیم. پناهجویان در حال سوختن و مرگ تدریجی هستند، نه در کوره‌های آدم سوزی، در هایم‌های پناهندگی.

۰۷. ۰۴. ۲۰۱۴ چادر اعتراضی آمبرگ.
#Solidarity
#RefugeeStrikeNonCitizens

www.facebook.com/refugeestrikecham

منبع
__________________________________

Amberg’s Protest Tent’s speech on Monday’s Speech:

Human embryos are are similar to extent that hardly can be distinguished from each other, but when they are coming to this world in corpus template, geographical status, faces and governments will impress their minds.
Today, apart from governmental dominance, we want to sheer the policy and speak up with our congeners.

We came from Afghanistan where its people are waking up every morning with Bomb’s blast.
We came from Iran where the Dictator kills people because they don’t think like him.
We came from Iraq where although we have freed from Saddam Hossein butwe have got under Military-Political-Religious occupation of other countries.
We came from Syria where although statistic of war’s death is more than new borns.
We came from Africa where its people have no share of its fields, mains and diamonds and are dying of hunger.
We came here from a Land where we supposed to be killed like the thousand of our acquaintances.

We passed the sees and risk of drowning, passed the boundary points and danger of being shot, passed the mountains and danger of being frostbite, survived the human traffickers and danger of dining over just a few Dollars more, and reached here to temporary Refugee Camps, to social living with people who lost their family members in war or famine, in the onerous and intolerable WAY, living with children who lost their speech seeing their parents or family members death, living with alone women who their husbands were killed in the Way or arrested in Italy or Hungary, who are not allowed to live with their families.
After living maximum 6 monthsin conditions like this, you will be transferred to you long term residence, you Lager, in the middle of Jungle or hill , in a town or village which you had no part in choosing it, in a small shared-room with some ones who you have different thoughts and ideas from, where you can even not decide for your own sleeping time.
Bathrooms, Toilets, Kitchen may share with 25-other.
The “Essen Packet” businessmen were benefited from, you have eat it for years.
Sozialamt’s employees who have anti-asylum seeker manners, you are excluded from learning German but they speak German with you from the first day, and not even English.
Interpreters who are not exist to aware (inform) Doctors from your mental and physical illnesses that you have got in your tortuous journey.
Degrading Pocket-Money lines; Lagar’s Chef and Hausmeister’s libel and malison; Cold rather of bathroom in winter.
And how hard it is to be a woman in this air where democracy’s claim-owners builded up for asylum seekers; A Hausmeister who is entering your room without permission; Non-Citizens, those who have Gender Perspective; Citizens, those who with awareness of alone women’s vulnerability, are behesting them liberation of asylum and better life, and after taking their advantages will be disappear.
And at last Bundesamt, an office that took our free traffic, having a job, educating, choosing the residence Rights and at the end our Civil Rights away from us. And with the help of Anti-human-rights laws, makes our lives to stop and even to be over.
Bundesamt forbid us from working and people think we are spongers.
Bundesamt deprives us from learning Deutsch and people think we array dummies who can not even speak a word.
Bundesamt forced us to live in highly-fenced Lagers and people think we are lunatics who are quarantined.
Not even we are not supported by German Governments, but suppressed too.
We people need you people’s help.
Just imagine if political international pressures would not effect on Vladimir Putin and WWIII’s would be fired with attacking to Ukraine and Germany would again taste after so many years the bitterness of war again.
Help us to be seen. Help us to be heard. Help us to gain our Civil Rights.
Help us by getting our job-permission fight against turning refugees to Cheap-labor and consequently laying off the German Workers.
Asylum Seekers are in burning and dying, not in Extermination Camps but in Refugee Camps.

07.04.2014
Amberg’s Protest Tent

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل