تا امروز سه‌شنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۳سی و سه روز ازاعتصاب غذای شاهرخ زمانی فعال کارگری می گذرد

به گزارش عصر آنارشیسم

Text Size

تا امروز سه‌شنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۳سی و سه روز ازاعتصاب غذای شاهرخ زمانی فعال کارگری و از اعضاء هیات موسسین بازگشایی سندیکای کارگران ساختمان و نقاشان ، و عضو هیات مدیره کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری ، در زندان قزلحصار کرج می گذرد. شاهرخ زمانی درتاریخ هشتم مارس درحمایت از اعتراضات عده ای از زندانیان سیاسی و عقیدتی و درهممبتگی با دراویش زندانی نسبت به وضعیت عمومی زندان ، در زندان رجایی شهرکرج، به همراه آنها دست به اعتصاب غذای کوتاه مدت زد. چند روز بعد از این اعتصاب غذا، مدیریت زندان بدون هیچ توضیح و ارائه دلیل،شاهرخ زمانی را غافلگیرانه به زندان قزلحصار و بین زندانیان عادی منتقل کردند. شاهرخ دراعتراض به این اقدام ضد انسانی وتبعید غیر قانونی زندانبانان و مسئولان زندان ،در مقابل درخواست بازگشت به زندان رجایی شهر کرج و به جمع یاران زندانی خود، به اعتضاب غذای خود ادامه داده است.

شاهرخ زمانی در ابتدا همزمان با دستگیری محمد جراحی در مسیر تهران به تبریزدر ژوثن ۲۰۱۱ دستگیر شد. او سپس در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی تبریز با اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. ابتداء در زندان مرکزی تیبریز زندانی شد. بعد از چندی او را به زندان یزد تبعید کردندو اورا در اواسط ژانویه ۲۰۱۲ برای اجرای این حکم ضد انسانی به زندان گوهردشت کرج و سپس  او را به زندان قزلحصار منتقل کردندکه همچنان در همین زندان بسر می برد.

//////////////////////////

شاهرخ زمانی از بند ۱۲ زندان رجایی شهر در بیانیه اعتراضی خود می نویسد

با درود بر کارگران قهرمان ایران و آرزوی ایجاد حزب سیاسی و اتحادیه های سراسری برای آنان
من شاهرخ زمانی به عنوان عضوی از خانواده ۵۰ میلیونی کارگران ایران عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری،عضو هیئت باز گشایی سندیکای کارگران تهران ،عضو حمایت از دفاع کارگر برای دفاع از منافع کارگراز جمله حق تشکل،اجتماع،من با ۱۱ سال زندان در زندان رجایی شهر دوران حبس خودرا می گذرانم به نمایندگی شورای بند ۱۲ سیاسی رجایی شهر و به عنوان دبیر شورا نامه ای در مورد کمبودها، حق کشی های غیر قانونی و علنی بر اساس آیین نامه داخلی زندانهای رژیم در ۱۶ بند نوشته و برای تایید به نهادهای قانونی ، نامه را به مسئولین زندان دادم که مسئولین از ترس افشای ابعاد ناعدالتی هایی که در نقض قوانین خودشان انجام میگیرد نامه را پس ندادند.من برای اطلاع عموم از ابعاد حق کشی که در چارچوب قوانین خود رژیم صورت میگیرد آنرا جهت اطلاع افکار عمومی انتشار بیرونی میکنم تا مردم بدانند در کنار شکنجه و اعدام ،تحقیر و توهین روزمره،زندانیان سیاسی چگونه زنده به گور میشوند.
درخواست رسیدگی به حقوق قانونی زندانیان عقیدتی سیاسی رجائی شهر از نهادهای مسئول،رئیس سازمان های زندان های کشور،رئیس زندان رجائی شهر،کمسیون اصل ۹۰ مجلس،دفتر حقوق شهروندی،حقوق بشر اسلامی،دادسرای کارکنان دولت،دادسرای انتظامی قضات،بازرسی کل کشور و …
ما زندانیان سیاسی عقیدتی بند ۱۲ رجائی شهر که با نقض قوانین ذکر شده که درآ ئین نامه داخلی زندان به قصور در دادن امکانات قانونی،عرفی و مرسوم دربند ۱۲، در معرض آسیب های جدی و مرگ تدریجی قرار داریم.
۱_نظر به ماده ۳ هدف زندان آموزش،بازپروری از طریق ماده ۱۲۴ توسط تامین و بهداشت و تربیت بدنی ماده ۶۸ اشتغال،ماده ۱۴۰ الزام به آموزش رایگان ،ماده ۱۴۴ملزم به داشتن کتابخانه مجهز و مکان مطالعه و ماده ۱۴۷ داشتن وسایل صمعی و بصری و ماده ۱۵۱ امکانات و وسایل تربیتی ورزشی از جمله سالن سر پوشیده که ما فاقد امکانات فوق هستیم.
۲- نظر به اینکه ماده ۶۹ تاکید به استفاده از امکانات پزشکی و بیمارستانی و ماده ۱۰۲ و۱۰۳ و۱۰۴ و۱۱۱ و۱۱۹ مسئولیت و هزینه معاینه،دارو و درمان را به عهده زندان گذاشته و حتی در پرداخت هزینه های دندان مصنوعی،عینک،اعضای مصنوعی و ویلچر را به زندان سپرده و در ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرایی بیمه درون زندان مصوب …کلیه زندانیان را تحت پوشش قرار داده است اما زندان به غیر از سرما خوردگی و اندکی دارو ارزان قیمت و آزمایشات سطح پائین،مابقی هزینه ها را به عهده زندانیان گذاشته که کاری است کاملا غیر قانونی.
۳- نظر به اینکه ماده ۷۰ و ۷۱ در لزوم دادن یک اتاق به محکوم و همچنین آیین نامه تفکیک و طبقه بندی زندانیان مصوب….و ماده ۳ تاکید به اتاق های حداقل ۱۰ مترمربع با نور کافی نموده است برخی از این موارد به طور غیر قانونی سلول یکنفره ۵ الی ۶ متری را به ۲ تا ۳ نفر اختصاص داده اند که باید حداقل ۵ تا ۲۰ سال در زندان باشند.
۴- نظر به اینکه ماده ۲۲ بازرسی ، اداره کلی زندان را فقط مختص به سازمان زندان ها دانسته،مقامات قضائی،اجرائی،اطلاعات و نظامی را از اینکار اکیدا منع نموده است.شعبه های وزارت اطلاعات در زندان ها و دخالت در مسائل زندانیان سیاسی مانند مرخصی،عفو و آزادی های موردی،عمومی و مشروط و اعزام به بازجوئی های دوباره پس از قطعیت حکم که کاری غیر قانونی و خود سرانه میباشد. در نمونه هایی علیرغم موافقت زندان و مقامات قضائی با مرخصی و آزادی زندانیان با ممانعت این اداره روبرو شده است.
۵- نظر به اینکه مواد ۹۲ و۹۵ در غذاهای پر کارلی و ویتامینهای کافی و کامل با سبزیجات و میوه در هر هفته۳ بار ناهار، شام با گوشت ترکیب نموده در ایجاد برخی از موارد فوق بجای گوشت از سویای حیوانی با ماسه بادی و از آن با کیفیت پائین به خورد زندانی ها میدهند.
۶- نظر به اینکه ماده ۹۹ در لزوم اجناس تعاونی با قیمت عادلانه تاکید دارد به طور غیر قانونی به قیمت بالا به زندانیان که دارای هیچ درآمدی نیستند کالاهای بنجل فرخته میشود.
۷- نظر به اینکه ماده ۴۵ و ۱۲۵ و۲۱۳ در حق مرخصی و ماده ۳۸۰ و ۳۸۳ و ۳۸۵ و ۱۹۸ بر مکاتبه و ملاقات حضوری تاکید ویژه دارند این ارتباطات عاطفی به طور خود سرانه کاملا از ما سلب شده است.
۸- نظر به اینکه ماده ۹۰ در بستن دست محکومان و ماده ۲۵ به عدم استفاده از دستبند تاکید نموده بنده در نپوشیدن لباس محکوم هستم و ماده ۲۵۵ برابر استفاده از دستبد تاکید کرده و آنرا غیر مجاز دانسته که این موارد به طور غیر قانونی نقض می شود.
۹- نظر به اینکه ماده ۲۳۰ تاکید بر زندانی بودن قضائیه در صادر نمودن حکم نموده ات اغلب زندانیان بر خلاف این ماده تبعیدی از سرسر ایران میباشند.
۱۰- نظر به اینکه ماده ۱۰۸ آب سرد و گرم را در حمام،دستشوئی و توالت ضروری دانسته،آب گرم نه تنها در توالت و دستشوئی وجود ندارد بلکه در حمام نیز عموما سرد بوده و با توجه به سوز و سرماغیر قابل تحمل است.
۱۱- نظر به اینکه اصل ۳۹ قانون اساسی هرگونه هتک حرمت به زندانیان را موجب مجازات دانسته و ماده ۱۶۹ آئین نامه سازمان هرگونه برخورد تند،دشنام و تنبیه بدنی و غیره را بطور کلی ممنوع کرده است این ها به عنوان تفتیش اغلب زندانیان را لخت مادرزاد مینمایند و مورد تحقیر و توهین قرار میدهند.
۱۲- نظر به اینکه موارد ۱۵۶ و ۱۴۶ و ۲۱۰ در دریافت کتاب،نشریات مجاز در ایران و ماده ۱۵۵ و ۱۵۴ در برنامه های نمایشی و ماده ۱۶۰ انتشار ماهنامه و ۱۶۵ در تهیه فیلم تاکید کرده موارد فوق مطلقا رعایت نمیشود.
۱۳- نظر به اینکه به اخطار و هشدار مسئولین کشوری از جمله قانون احتکار،مسئول محیط زیست در مورد خطر پارازیت و امواج چندین دستگاه پارازیت توسط مسئولین که آگاهانه جان زندانیان سیاسی را هدف قرار داده نقض آشکار سلامت،عملی غیر انسانی و غیر قانونی میباشد و با توجه به گفتن به مسئولین و رئیس زندان ۲ ماه است برای جواب گرفتن مسئله فوق ما خواهان اقدامات فوری و عملی در این زمینه میباشیم.
۱۴- با توجه به قطع تلفن بند ۱۲و حتی بند های دیگر زندان و با توجه به مشکلات عدیده ای که خانواده ها برای دیدار عزیزانشان باید دوری مسافت۱۵۰ تا ۵۰۰ کیلومتر را بپیمایند قطع تلفن در زندان غیر انسانی و غیر اخلاقی میباشد.
۱۵- نظر به اینکه اغلب زندانیان با حکم های صادره غیر قانونی مواجه شده اند و از حق دفاع مشروط محروم بوده و بر خلاف اصل مشخص بودن مجازات، آزار و اذیت به خانواده ها کشیده شده است.که خانواده ها به خاطر از دست دادن نان آور خانوادهبرای تهیه هزینه های درمان،پوشاک،مسکن،ایاب و ذهاب در بدترین وضعیت قرار دارند غیر انسانی میباشد. در حالی که در آئین نامه در حمایت از زندانیان و حمایت مالی از خانواده ها تاکید دارد.
۱۶- سیستم به شدت گرفته فاضلاب و لوله کشی و سیم کشی ساختمان ها، زندان را مرکز موش و سوسک کره است. با بارش اولین قطرات باران فاظلاب ها گرفته و آب آ ن به بیرون سرازیر می شود مخصوصا حیاط هواخوری که سلامت و بهداشت را تهدید کرده و باعث آلودگی میکروبی می گردد و زندانیان را در معرض خطر قرار می دهد.
با توجه به موارد ۱۶ گانه فوق ما زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر از نهادهای فوق تقاضای رسیدگی فوری و اعزام کمیته بازرسی داریم مخصوصا درباره مسائل هواخوری و پارازیت تاکید ویژه داریم.

شاهرخ زمانی دبیر شورای رجایی شهر

////////////////////////////

سه‌شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳ ه‍.ش.

بیانیه بین‌المللی پانصد و پنجاه نفر در حمایت از شاهرخ زمانی

پانصد و پنجاه نفر از فعالان سیاسی، کارگری و نویسندگان و روزنامه‌نگاران سراسر جهان با صدور بیانیه‌ای خواهان آزادی بی‌قید و شرط شاهرخ زمانی و پایان اعتصاب غذای او شدند. متن این بیانیه که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده به شرح زیر است:با گذشت یک ماه از اعتصاب غذای فعال کارگری، شاهرخ زمانی و سکوت نهادهای حقوق بشری، ما جمعی از فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و نویسندگان و اعضای تشکل‌های کارگری وظیفه‌ی خود می‌دانیم که ضمن جلب حمایت نهادهای جهانی حقوق بشر و فعالان و نهادهای کارگری در هر کجای جهان که هستند و نیز اعلان حمایت از مطالبات برحق شاهرخ زمانی، بدین وسیله بر لزوم اقدام هر چه سریع‌تر جهت پایان یافتن اعتصاب غذا و آزادی این فعال کارگری تاکید می‌کنیم.شاهرخ زمانی، کارگر و نقاش ساختمان ۴۹ ساله، عضو شورای نمایندگان «کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری» و عضو هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیین ساختمان، در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۰، در شهر تبریز دستگیر و به وزارت اطلاعات منتقل شد و در تاریخ ۲۷ مردادماه همان سال در دادگاه انقلاب تبریز به اتهام تشکیل گروه‌های مخالف نظام به ۱۰ سال حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

شاهرخ زمانی در طی دو سال گذشته، در دوران حبس تعزیری خود، تحت شرایط غیرانسانی و طاقت فرسا، حتا از کم‌ترین حقوق انسانی محروم نگه داشته شده است. به علاوه، طی این مدت به چهار زندان فرستاده شده است: زندان‌های یزد، تبریز، گوهردشت و اینک به زندان قزل حصار تبعید شده است. این فعال کارگری از تاریخ ۲۰ اسفندماه در اعتراض به انتقال به زندان قزل حصار، دست به اعتصاب غذا زده است و پس از گذشت یک ماه در شرایط جسمی نامناسبی قرار دارد. با این وجود هیچ کدام از مسئولان زندان و حکومت جمهوری اسلامی به خواست ها و مطالبات شاهرخ زمانی توجهی نشان نداده‌اند.

حمایت و همبستگی گسترده‌ی کارگران از شاهرخ زمانی و نیز رساندن صدای این فعال کارگری به بیرون از دیوارهای زندان تنها راه عملی نجات وی است.

ما امضاکنندگان از خواست ها و مطالبات شاهرخ زمانی حمایت می‌کنیم و خواهان آزادی همه‌ی فعالان کارگری از زندان‌های جمهوری اسلامی ایران هستیم.

تماس با کمپین جهت هماهنگی برای حمایت از شاهرخ زمانی icdahak@gmail.com

The Statement by a Group of Writers, Journalists, Students, Political Activists, and Labor Activists

Call to Action

Support Shahrokh Zamani

After a month of hunger strike by the worker activist, Shahrokh Zamani, and the silence of the Human Rights organizations, we, a number of political activists, journalists, writers, and members of the workers unions take it as our responsibility to create mass public awareness about Shahrokh Zamani’s hunger strike that seriously is threatening his life – and draw the international Human Rights organizations and workers activists’ attention to this matter before it becomes too late. Whilst we express our support for Shahrokh Zamani’s legitimate demands, we insist on the urgent necessity of ending his hunger strike and demand his immediate release from jail.

Shahrokh Zamani, a 49-year-old worker and painter, a member of The Provisional Board for Reopening of House-Painter Workers’ Union and the Follow-up Committee to Set up Free Labour Organizations, was arrested in Tabriz on June 8th 2011 and transferred to Tabriz Intelligence Prison. On August 18th of the same year he was sentenced to a 10 year imprisonment, with the charge of founding opposition groups, and another 1 year for the charge of propaganda against the regime.

Zamani, in the past two years of serving his imprisonment, has been sent to 4 different prisons: first he was exiled to Yazd prison, returned back to Tabriz again, then he was transferred to Rajai Shahr Prison in Karaj, and since March 11th 2014, he has been exiled to Ghezelhesar Prison in Karaj, housing only inmates charged with drug-related crimes. He has been deprived of his fundamental rights and has suffered the harshest and inhumane conditions. Since his transfer to Ghezelhesar Prison, on March 11th 2014, he has been on a hunger strike and now, past a month, he is suffering from critical health conditions. No prison authorities or authorities of the Islamic Regime of Iran have paid any attention to his legitimate demands, yet.

Needless to say that the only option left before us to save Shahrokh Zamani’s life, is to call upon you, the labour activists and the  human rights defenders to stand with us , be his voice, and forward his message all over the world.

We, the undersigned, support Shahrokh Zamani’s demands and call for immediate and unconditional release of Shahrokh Zamani and all other Labour activists from the bloody prisons of the Islamic Regime of Iran.

For more Supports Please Contact: icdahak@gmail.com

امضا کنندگان این بیانیه عبارت‌اند از:
مهدی آمیزش
فرخنده آشنا
د . آواره
سهیل آصفی
امیرعباس آذرم وند
رضا آباب
ولی آزادی
علیرضا آدینه
رضا آستانه
شهریار آزادی
عذرا آذری
مهرداد آهنگر
یوسف آبخون
حمیدرضا اسدیان
منصور اسانلو
داریوش ارجمندی
رحیم استخری
امیر اضغری نژاد
کورش افشارپناه
رسول اصغری
جمشید امیری
پوران اسدی
محمد اخباری
بهنام ابراهیم زاده
نگار اشرفی
مینا اورنگ
رضا امجدی
مژده اورنگ
محمد اشرفی
ودا ایلکا
روشنک اشرفی
کیوان اکوانیان
شیرزاد امینی
امیر امیرقلی
کسری اردشیری
علیرضا اسکندریون
مریم افشاری
کاوگان ایران
محبوب امراهی
کریم اورمولو
نگار انتخابی
کویستان امینی
هساره ابراهیمی
مریم اسکویی
مریم امانی
مانول اسماعیلی
ناصر اشجاری
سهیلا اکبرپور
ابراهیم احراری خلف
سپهر ابراهیمی
مهرنوش اشترانی
بشیر احسانی
شجاع ابراهیمی
پگاه احمدی
پروین اشرفی
فلامرز احمدی
نسرین احمدی
یاور اعتماد
مریم اکبری
بهداد بردبار
پریسا بورانی
تهمینه بقایی
مهناز باقری
سحرا بهار
سیاوش باغبان
سلیمان بایزیدی
ارژنگ بامشاد
رضا بختیاری
یگانه بهرامی نژاد
کورش بخشنده
سیروس بینا
ناصر برین
فرزاد بیوک وند
هومن باقری
آتوسا بهبودی
بی برگ براهویی
سوسن بهار
کیجی براهویی
مهرداد بران
محمد پورعبدالله
حسین پورسفیر
بابک پاشاجاوید
رزا پرتوانداز
توفیق پیرخضری
هژیر پلاسچی
سیروان پرتونوری
نیما پوریعقوب
میترا پورشجری
مینا پویا
داریوش پویان
کیوان پارسی
علی پیچگاه
مهدای توپچی
دانیل توکلیان
هادی تقی زاده
الیاس ترابی
احسان تیموری
اندیشه ترابی
آلاله تارا
علی ثباتی
محسن ثقفی
بهی جیلانی
سپیده جدیری
ابراهیم جواهری
امیر جواهری لنگرودی
بهروز جاوید تهرانی
عباس جوادی
مهران جنگی مقدم
پرویز جواهری
امیر چمنی
محمد چراغی
رضا چیت ساز
سعید حسن زاده
مژگان حاصلی
حسین حیدری
مهدی حمیدی شفیق
مسعود حسینی
محمدرضا حمیدی
الچین حاتمی
علی حاکمی
صادق حیدری فرد
امیر خرم نژاد
گلناز خواجوی
کیوان خسروزاده
مینا خانلرزاده
هادی خردمندپور
آیدین خلیلی
هیمن خاکی
احد خلیلوند
واحد خضری
فاطمه خیرآبادی
محمد خانی
یوسف خیرخواهی
محسن خوشبین
بهروز خباز
حسن دلیریان
کاظم دارآفرین
نوذر دارابی
سیمین دبیری
اکبر دیلمی
سروش دشتی
پیمان دانا سرشت
مهدی دادگستر
الهام دهقانی
بهمن دشتی
برهان دیوارگر
بهاره دهقان
علی دروازه قاری
امین دین دوست
سامان دوری
بهمن دادگر
ساسان دانش
علی رسولی
فرشید روزبهانی
فرحروز رنگبر
محسن رضوانی
پژمان رحیمی
سونیا راد
سامان رستمی
بهرام روحی آهنگران
پردیس رحمان فر
رژا روشن
نسیم روشنایی
بهنام روغنی
حمید روشن
ارسلان رحیمی
میثم رودکی
سیمین روزگرد
فریبرز رئیس دانا
بهرام رحمانی
مصطفی رحمانی
نجف روحی
رفعت رنجبران لنگرودی
رامی راد
امین راد
هانا رحیمی
آرزو روحی
احسان ریاحی
نقی ریاحی لنگرودی
ستار رحمانی
ایوب رحمانی
مینا زرین
بهرنگ زندی
فیروزه زند
ناصر زراعتی
نریمان زمانزاده
اوژین زردویی
ژاله سهند
عباس سماکار
آخرداد سپاهی
شهاب سربازی
سیاوش سپهر
فریدا سهرابیان
انسیه سلمانی
رویا سیروس
صفار ساعد
مجتبی سالخورده
علیرضا سربازی
سپیده سالار
ساسان سلطانی
حبیب الله سربازی
افسانه سولدوزلو
رضا سپیدرودی
نرگس سربازی
شلیر شبلی
ندا شفیعی
عسگر شیرین بلاقی
توماج شمس
لطیف شوشتری
ساسان شهبازی
مسعود شریفی
محمدرضا شالگونی
خشایار شکری فرد
شهاب شکوهی
منا شکرریز
حمید شیخ علی
بهرام شجاعی
سوسن شهبازی
لیلا شعبانی
آزاده شیرازی
فروغ شریفی
پیام شاکر
رسول شوکتی
بیژن صباغ
حمید صفری زاده
داریوش صالحی
سحر صامت
نسیم صداقت
یدالله صمدی
طاهره صمدی
شوان صمدی
طیب صمدی
یوسف صمدی
فرزانه صلاحی
حاتم صمدی
بختیار صمدی
جواد صبحانی
فرزاد صمیمی
فتاح صبحانی
جلال صفراوغلو
کاوه طاهری
مزدک طوسی
رودابه طاهری
ناصر ظهیری
علی عجمی
پویا عزیزی
آرش عزیزی
احمد عزیزی
کاوه عباسیان
سوگند علیخواه
سعید عبدالمجید
کاوه علیمرادی تنها
فایق عبدالهی پور
رسول عالی نژاد
شکوفه عباسپور
شادیار عمرانی
آزاد عزیزیان
ترزا عباسی
اشرف عبود زاده
غفور عباس نژاد
یاسر عزیزی
ریبوار عبداللهی
حمید علیزاده
اسماعیل عبدی
ابوالحسن عظیمی
ساناز غفوریان
کامبیز غفوری
محمد غزنویان
سیامک غلامی
منصور فتحی
مظهر فتحی
علی اصغر فریدی
فرهاد فردا
سیروس فتحی
نادر فولادی
محمود فاضلیان
میلاد فخرایی
رزا فرج الهی
الماس فرضی
پرستو فاطمی
بهروز فراهانی
فرامرز رفیعی
جمال قوامی
مسعود قهرمانی
مهناز قزلو
مینا قربانی
امین قضایی
الوار قلی وند
اوکتای قلی وند
رامین قلی وند
شکور قلی وند
فرشته قلی وند
یاشار قلی وند
شهاب قاضی خانی
بهروز کریمی زاده
گلاله کمانگر
آرش کیا
اسماعیل کرم پور
فواد کمانگر
آرش کمانگر
آزاد کریمی
رامین کریمی
فرزام کرباسی
افشین کرمیان نسب
علی کلانتری
سیروس کفایی
سوما کاویانی
ریحانه گلی
حمیده گرامی
شیوا گنجی
لیدا گرگیز
اسد گلچینی
طیبه گلی
صیام گنجه‌ای
الهام گردی
شورش لرستانی
احمد لطفی
تایماز لرستانی
فاطمه لیلازی
بازش لهراسبی
حسن معارفی پور
مجید امیر اعلم
صادق مازندرانی
مهرداد مهرپور محمدی
شاهین مدهوش
مریم محسنی
سیامک مویدزاده
سهراب مختاری
جمیله مصدق
عسگر موجود
الهام ملبوسباف
شیوا معبود
ناصر مصلحتی بزاز
عباس محمودی
سیرانوش مرادیان
سیروان منصوری
هاشم محمد نژاد
اکبر معصوم بیگی
پویان مقدسی
روبن مارکاریان
کمال ملکی
علیرضا مرادزاده
عبدالکریم میرفرد
حسین معاونیان
امیر مهرزاد
سعید منصوری
نقی محمودی
امیر مردانی
مهران محبوبی
شایان مشکین قلم
سیاوش مهراد
فردین میرکی
مهرداد مقدسی
ناصر محمدی
مرسده محسنی
سام محمودی سرابی
مجید میرامام
اردلان مقدم قدیمی
لاله محمدی
شیرین موذن زاده
ایران منصوری
نوید مهرآذر
روح الله میرزاخانی
فرشته ناجی حبیب زاده
حمید نصیری فرد
علیرضا نبوی
مادح نظری
شیرین نجفی
رضا نجابت
اقبال نظرگاهی
جلال نادری
آرمان نوریزاد
سیاوش نیشابوری
مجتبی نظری
اردشیر نظری
بهروز ورقعی
مازیار واحدی
داود وفایی
علی وافی
نوید هادوی
هدی هنربری
جاوید هوتن کیان
هرایر هاکوپیان

امضا کنندگان از دیگر کشورها (ترکیه، آرژانتین، افغانستان، گرجستان، انگلستان، ایالات متحده، مجارستان، اوکراین)
Alex Gordon, former President RMT railworkers’ union
, President CODIR Committee for the Defence of the Iranian People’s Rights
Alex Callinicos -Professor of European Studies at King’s College London. SWP International Secretary and the editor of International Socialism.
Kady Tait, Workers Power
John M. Ferretti, Shop Steward, Transport Workers Union Local 100, Conductor/Towers Division
Eric Josephson, Member, Transport Workers Union Local 100 (retired)
Jason Hicks, Transport Workers Union Local 100 Member, Track Division
Walter Daum, League for the Revolutionary Party
Matt Richardson, League for the Revolutionary Party
David McNally -Professor of Political Science, York University- New Socialist Group
Seth Rosenberg, member, Transport Workers Union Local 100, Train Operators’ Division
Hüseyin         Eltemur
Emel   Özyön
Tuba   Fatmacan
Jülide  Yazici
Eda     Nahrin
Umutcan       Günel
Yaren  Sarısaltık
Gülcan Kayhan
Uğur   Açar
Mustafa         Meydan
Temel Aydemir
Hacpati         Kuru
Mert    Sever
Alcazım         İpler
Bahar  Öztürk
Zarife  Camelan
Baransel        Zongor
Sedat  Saray
Erol     Ülger
Engin   Kara
Murat Öztürk
Şahed  Dydı
Hüseyin         Suzer
İlke     Pesli
Meral  Gerenç
Yunus  Kaya
Musa   Ceco
Ertuğan         Hoş
Mekın  Demir
Kerimcan       Kara
Uğur   Sever
Hüseyin         Günenci
Nülifer           Cansu
Burcu  Dere
Osman          Edem
Gönül  Doğan
Rustem         Rung
Akıner Salık
Adı      Soyadı
Yaşar  Gümüş
Aytelan         Soylu
Turgut Mutlu
Elif      Atman
Burak  Cengin
Emre   Kara
Adı      Soyadı
Yas     Doğan
Erdal   Bazlaut
Aydın  İrşi
Fırat    Hürhan
Burak Kipper
Engin   Yılgın
isim    soyisim
güneş  gümüş
özgür  aydın
gülnaz           kanber
songül bulur
ali       gül
mevlüt          aslan
belgizar         kocak
cemal özgür
hüsyin sarısek
sadık   topal
veysel dinç
aykut anıl      öner
harun  çakmak
cengiz mendillioğlu
merter titiz
mustafa        güler
volkan muyan
tufan   kılıç
gökhan         kızıl
deniz   gündoğdu
taner   murat
yüksel delice
mehmet        polat
hüseyin         şimşek
süleyman       fakir
ali eren          demir
serdal  yalgın
enes   çetin
kadir   gül
aylin    özdemir
cem    kara
umut   çetin
şahin   bektaş
gül      gökbulut
zeynel azancı
aysel   kaya
gökçe  şentürk
yahya  bolat
kübra  cin
çağla ezgi      yıldız
ezgi    yılmaz
arda berk      tanrısever
yusuf tuna     koç
kadir   kalem
caner  feyza
umut   taylan
ali niyazi        erden
deniz can       taştekin
erencan         doğan
derya  aslan
devran kızıl
hasan  durukan
haydar          karayüncü
nazım  alkaya
aslı     özarslan
çelik    kaya
devrim sezar
ali       yılmaz
erdem şimşek
begüm konmaz
eylül    deniz
mahmut        kahraman
zeynep          şirin
mahmut        toraman
ahmet bulut
özge   özköse
fevzi   türkyılmaz
hüseyin         esentürk
inan    gündoğdu
suphi   öztaş
çağdaş aktezer
seval   kaya
ufuk    kızılboğa
yusuf şahbudak
müge esen     delen
Juan Marino, TPR movement, Argentina
Lionel Zivals, TPR, Argentina
Giorgi Bayjajze
Ikolashvili  Ninon
Jana Jintradze.
Lasha Gabynia.
Jaba Chxaidze
Deniz Pakhomovi.
Ako Kylymbgashnili.
Erosi Chkadya.
Viliya Rachkova
Denis Gaydok
Vilia Rachkova
emre baser
emrah Basil
erol soğancı (workers leader)
derya koca,
caner soykök
ضیاء موسوی (افغانستان)

نهاد‌ها و تشکل‌های امضا کننده
جمعیت الغای کار کودکان  در ایران
رادیو صدای زن
ایران تریبون
اتحادیه حمل و نقل هوایی ترکیه
برنامه کارخانه مجله کارگری رادیو ندا
سایت سیاسی خبری خاوران
سازمان پناهجو
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران – داحک

 

 

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل