باسط

برای زیباترین فرزندان اعدامی زمین

7 آوریل یادداشت ها

بگذارید تمام شود این زمین!
چرا که پس نهادِ آن را قراری این چنین نبود
این معرکه چیدنِ پشت به پشت
دخیل شدنی نیست
و تولد دوباره در این خُلود را
هنوز هم شیانی مقدر نشده ست،
هم از آن مانند
که مرگ را قضاوتی.
بگذارید تمام شود این زمین
که بِلاهت را به هزار شکل
باز تولید می کنید
و دمیدن به دمیدن
خرسند از سلوک خویش
به غِباوت مکرر، قربان گاهی را
برای فرزندانتان،پی می افکنید
بگذارید تمام شود این زمین.

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است