باسط

روزی زن می شوم

6 مارس یادداشت ها

روزی زن می شوم
تا باله برقصم
و صلح ِ زمین را ضمانت کنم
روزی زن می شوم
تا بکارت ِ مردانه ام را
به زنانه گی ات ببخشم
و مرد درونم
منفجر شود از بی ناموسی!
روزی زن می شوم
تا تکه های ِ حیات را کنار هم بچینم
با جسم زنانه ام
سینه ها و باسنم
لب ها و صورتم
روزی زن می شوم
فریاد ِ نهفته در اشک های
تمام زنان زنده گی ام
و من روزی زن می شوم
تا دخترم
مردان زنده گی اش را عاشق شود!

(باسط)

نقاشی از آهو احمدی

منبع

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است