چگونه می توان به آزادی 5 مرزبان و زندانیان بلوچ کمک نمود

نظام جلالی

Text Size

راه رهایی مرزبانان فقط در درخواست آزادی آن‌ها و ایجاد کمپین نیست بلکه فرا‌تر از آن ارائه و طرح راهکارهای گوناگون سیاسی در این ماجرا است که به آزادی زندانیان و اسرای ۲ طرف در ‌‌نهایت منجر شود چراکه جان و زندگی حداقل ۳۰۵ انسان و بنا بر برخی اخبار ۴۰۵ انسان مطرح است. (منظور ۵ مرزبان و ۵۰ زن بلوچ سوری و ۵۰ عضو مرتبط با جیش العدل و ۲۰۰ یا ۳۰۰ زندانی دیگر بلوچ که در زندان و اسارت رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی قرار دارند و در اخبار سایت‌های مختلف آمارهای متفاوتی گفته شده است)

البته این ماجرا فقط ۲ وجهی نیست بلکه چند وجهی است. جمهوری اسلامی تلاش می‌کند که پای پاکستان را نیز به این ماجرا باز کند چراکه تجربه خوبی در زدو بند با پاکستان در رابطه با گروه جندالله و دستگیری ریگی و دیگر اعضای مهم گروه ریگی دارد. در این مورد رژیم می‌خواهد سیاست گذشته را به پیش ببرد اما وضعیت رژیم با گذشته یکسان نیست و حضورش در سوریه و قرار داشتن در مذاکرات و توافقات اتمی حائز اهمیت است.

در این بین تصمیم مرزبانان نیز مهم است چنانکه به آن‌ها پیشنهاد پناهنده شدن و عدم بازگشت به ایران دهند.

در ضمن انسانیت حکم می‌کند که همانقدر که نگران جان ۵ سرباز هستیم و خواهان آزادی آن‌ها به‌‌ همان اندازه نیز خواهان آزادی اسرا و زندانیان بلوچی باشیم که در سوریه و ایران در زندان و اسارت هستند چراکه به هر حال خود آزادی ۳۰۰ یا ۴۰۰ بلوچ از طریق ایران می‌تواند منجر به آزادی ۵ مرزبان شود.

به باور من اول ویدئو چگونگی اسارت ۵ مرزبان که اشاره به آیه قرآنی دارد که در رابطه با چگونگی برخورد با اسیر است بسیار حائز اهمیت است چراکه دقیقا متن آیه به همین موضوع اسیران در قرآن می‌پردازد: «پس هنگامی که در میدان نبرد با کافران روبرو شدید گردن‌هایشان را بزنید و نبرد را ادامه دهید تا هنگامی که بسیاری از آن‌ها را از پای درآوردید. پس اسیران را محکم ببندید آنگاه پس از آن یا بر آنان منت گذارید و آزادشان کنید یا از آنان فدیه بگیرید و ر‌هایشان کنید تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد. محکم (احتمالا منظورشان حکم بوده است) این است و اگر خدا می‌خواست از آن‌ها انتقام می‌گرفت ولیکن می‌خواهد بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید و کسانی که در راه خدا کشته شدند پس خداوند هرگز اعمال آن‌ها را نابود نمی‌کند. سوره محمد آیه ۲» به هر حال جمهوری اسلامی و جیش العدل ۲ جریان افراطی و ارتجاعی اسلامی هستند که هر ۲ هم مبنای کارشان اگر بر اساس استناد به قرآن باشد پس هر ۲ طرف باید اسرای یکدیگر را آزاد کنند و اگر جیش العدل اسرا را آزاد کند اما جمهوری اسلامی اسرای بلوچ را آزاد نکند باز اینگونه وقایع اما با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد بنابراین به نفع جمهوری اسلامی است که ۳۰۰ بلوچ زندانی و اسیر را آزاد کند تا دیگر شاهد چنین عکس العمل‌هایی از طرف جیش العدل نباشیم. نکته دیگر آنست که اشاره به فدیه (که چیزی است که در ازای آزادی اسیر گرفته می‌‏شود که ممکن است مال باشد یا انجام کاری از جانب اسیر، که احتمالا منظورشان گرفتن پول در قبال آزادی اسرا و زندانیان خواهد بود.) می‌تواند معانی مختلفی از آن استنتاج شود و چنانچه مبادله اسرا صورت نگیرد و در قبال آزادی ۵ مرزبان نیز پول نگیرند آنگاه انجام کاری از جانب اسیر (که البته کمی مبهم است) می‌تواند منجر به آزادی ۵ مرزبان شود.

باید نوجه داشت که ۵ مرزبان حتی بعد از آزادی در ایران زندگی آرامی نخواهند داشت و ناخواسته وارد بازی سیاسی شدند و بهترین حالت برای آن ۵ نفر پناهنده شدن به غرب است و شاید جیش العدل نیز با خواست پناهندگی آن‌ها و عدم برگشت به ایران توافق کنند و آزادشان کنند. به هر حال در این مدت چهره‌های تعدادی از اعضای جیش العدل را دیدن و این مسئله هم برای رژیم و هم برای جیش العدل اهمیت دارد. بعد از آزادی این ۵ مرزبان در اختیار سپاه و سازمان امنیت قرار خواهند گرفت تا در سناریو‌های امنیتی و تلویزیونی شرکت کنند واز برخوردهای ضد انسانی جیش العدل با خود بگویند.

در این ماجرا جیش العدل به لحاظ تبلیغاتی توانست که بگوید که حداقل ۳۰۰ بلوچ زندانی در ایران و سوریه وجود دارند و خود را در صدر خبر‌ها تا مدتی قرار دهند پس بنابراین تا حدی برای آن‌ها موفقیت سیاسی به همراه داشته در صورتی که ۵ مرزبان البته آزاد شوند و آسیبی نبینند چون آنموقع کلا به نفع رژیم تمام خواهد شد البته اگر همانطور که گفتم آزاد شوند ولی نه برای برگشت به ایران بلکه پناهنده سیاسی شدن آن‌ها باز به ضرر رژیم تمام خواهد شد و ۵ مرزبان هم بعد از آزادی از اسارت با خطر قرار گرفتن در دام دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم برای مصاحبه تلویزیونی مواجه نیستند.

در همین زمینه:

نکاتی پیرامون ۵ مرزبان زندانی و در اسارت سازمان جیش العدل

چرا احتمال آزادی یکطرفه ۵ مرزبان از طرف جیش العدل وجود دارد

بررسی و تحلیل فیلم لحظه اسارت مرزبانان که حقایقی را روشن می کند

 

   

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی