چرا احتمال آزادی یکطرفه ۵ مرزبان از طرف جیش العدل وجود دارد?

نظام جلالی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Text Size

ویدئویی که سازمان جیش العدل از چگونه به اسارت گرفتن مرزبانان نشان می‌دهد از آنجائیکه اول ویدئو خود جیش العدل به آیه قرآنی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد احتمال آزادی یکطرفه ۵ مرزبان از طرف جیش العدل وجود دارد چراکه دقیقا متن آیه به همین موضوع اسیران در قرآن می‌پردازد: «پس هنگامی که در میدان نبرد با کافران روبرو شدید گردن‌هایشان را بزنید و نبرد را ادامه دهید تا هنگامی که بسیاری از آن‌ها را از پای درآوردید. پس اسیران را محکم ببندید آنگاه پس از آن یا بر آنان منت گذارید و آزادشان کنید یا از آنان فدیه بگیرید و ر‌هایشان کنید تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد. محکم (احتمالا منظورشان حکم بوده است) این است و اگر خدا می‌خواست از آن‌ها انتقام می‌گرفت ولیکن می‌خواهد بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید و کسانی که در راه خدا کشته شدند پس خداوند هرگز اعمال آن‌ها را نابود نمی‌کند. سوره محمد آیه ۲» در واقع با این آیه اول ویدئو جیش العدل دارد خود را برای تحقق شرایط آزادی یک طرفه نیز آماده می‌کند تا بگوید بر اساس آیه قرآن منت می‌گذاریم و آزادشان می‌کنیم. چراکه اگر جمهوری اسلامی حاضر به معاوضه چند صد زندانی بلوچ با ۵ سرباز نگردد (که قطعا نیز چنین نخواهد کرد) آنگاه جیش العدل ۲ راه بیشتر پیش رو ندارد یا باید سربازان را سال‌ها در اسارت نگه دارد یا آن‌ها را آزاد کند و کم هزینه‌ترین گزینه برای جیش العدل آزادی یکطرفه ۵ سرباز است و این را نیز خود می‌دانند و به همین دلیل اول ویدئو از این آیه مشخص استفاده کرده‌اند. اگر این ۵ سرباز کشته شوند به لحاظ سیاسی شدیدا به نفع جمهوری اسلامی و به ضرر جیش العدل خواهد بود و باز اگر بدون معاوضه اسرا ۵ سرباز آزاد شوند باز به نفع جمهوری اسلامی تمام می‌شود ولی اگر بدون معاوضه اسرا این ۵ سرباز آزاد شوند جیش العدل ضرر کمتری خواهد کرد تا اینکه این ۵ سرباز کشته شوند چراکه آنگاه همه شیعه‌های افراطی طرفدار رژیم و ناسیونالیست‌های افراطی را برای همیشه در مقابل خود قرار خواهند داد. البته همانطور که در متن آن آیه آمده به ۲ شکل آزادی اسرا می‌تواند صورت گیرد که یک شکل آن منت گذاشتن به اسرا و آزادی آن‌ها است و شکل دوم گرفتن فدیه و سپس آزادی اسرا است. فدیه چیزی است که در ازای آزادی اسیر گرفته می‌‏شود که ممکن است مال باشد یا انجام کاری از جانب اسیر، که احتمالا منظورشان گرفتن پول در قبال آزادی اسرا و زندانیان خواهد بود.آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی