خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی

نظام جلالی

Text Size

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
اشک مادران و ماتم و خون بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
اعدام و زندان و حبس آزادی بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
اعدام درهر کوی و برزن و بوم بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
قتل ندا و سهراب در خیابان بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
قتل ستار بهشتی کارگربلاگر بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
آدم ربائی شایگان بلاگر بندری بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
اختلاس سه هزار میلیاردی بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
سعید مرتضوی جلاد کهریزک بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
دشنه و کارد در سینه فروهر‌ها بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
قتل‌های زنجیره‌ای وحمله به کوی بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
ترور پوینده و مختاری بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
یا روسری یا توسری درخیابان بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
امام مقوایی درماه و مهدی درچاه بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
جنگ وسربازی و پای روی مین بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
تجاوز در باغ و کهریزک بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
خس و خاشاک و هاله نور بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
آتش سوزی در مدرسه شین بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
اعدام کودکان در ملا عام بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
اعدام هنرمند دختری، نقاش بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
خلخالی قاتل ولاجوردی جلاد بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
تزویر و ریا آخوند نوحه خون بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
عمه در زلزله واحکام و رساله بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
رجم و صلب و سنگسار بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
قطع دست یک متهم در شیراز بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
اعدام دزدی برای لقمه‌ای نان بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
برادران قاچاقچی سپاه پاسداران بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
جنتی فسیل و تمساح یزدی بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
فروش کلیه برای لقمه‌ای نان بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
فروش کودکان  در دروازه غار بود.

 

خاطره‌هایم از جمهوری اسلامی
بازی و مرگ کودکان با طناب دار بود.

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل