ما بچه های نفت و گاز یم

(ن. نون) ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳

Text Size

ما بچه های نفت و گاز یم . پس سیاسی ایم

باید خوشبخت باشیم که سرزمینمان چهار فصل ودر خاور میانه است پس قر بانی ایم

زنان ومردانی را دوست داریم که در پناه دوستان نفت خوارمان در به در. یا لب می دوزند ویا در

دریا های مهربانشان غرق می شوند پس ما سیاسی ام

آه نفت چه خوشبخت کردی ما را با این کوتوله ها پس ما سیاسی ام

زبان داریم گویا ولی سیاسی است . ما عشق هایمان سیاسی است کودکانمان سیاسی اند

دچار باید بود .پس ما سیاسی ایم اینجا خاورمیانه است وحاکمان مان کوتوله اند وقد بلند ها جای دیگراند

انقلاب هایمان همه خونین و پر بها چون نفت پر بها است پس ما سیاسی ام

ما از خاورمیانه سیاست به ارث برده ایم . پس در به در . قربانی .سیاسی ایم
.این است میراث ما

ما قربانی سیاست ورزی قد بلند ها با کوتوله ها !!!!!!!!!!!!!

ما سیاسی ایم

خاور میانه سرزمین ماست!!!!!!!!!!!!!!!

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل