کتابخانه آنارشیستی

به گزارش عصر آنارشیسم

Text Size

در پیج کتابخانه آنارشیستی می خوانیم که  :
از آنجائیکه کتاب های آنارشیستی ترجمه شده و مرجع بسیار کم هستند ما را بر آن داشت که این پیج را راه اندازی کنیم تا با کمک خوانندگان تلاش کنیم که کتابخانه آنارشیستی را گسترش دهیم و کتاب های انتشار یافته را جمع آوری کنیم و در اینجا در اختیار علاقه مندان قرار دهیم.
اگر کتابی دارید که فکر میکنید باید در کتابخانه آنارشیستی نیز یک نسخه PDF آن باشد برای ما نیز لطفا ارسال دارید.
با ارسال نسخه ای از کتاب‌هایتان ما را در انجام این وظیفه یاری کنید.
همچنین اگر در جهت ترجمه متون آنارشیستی می توانید ما را یاری دهید دست همکاری با شما را به گرمی می فشاریم.با انتقادات و پیشنهادات و دعوت دوستان خود به این پیج کمک های ارزنده ای به گسترش و بالا رفتن کیفیت کتابخانه آنارشیستی خواهید داشت.
با تشکر از همکاری

آدرس کتابخانه آنارشیستی در فیسبوک

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل