شعری از Farzan Alef /فرزان الف

شاید ما…

12 فوریه یادداشت ها

ترا به خاک خورشید قسم
جای این سوختگی عمیق را
بر تن زمین
به کوچکترین برادرت نشان بده
آخر شاید درمانی دارد
که ما پیدایش نمیکنیم
شاید ما کوتاهتر از آنیم
که سر سایه ی خود را ببینیم
اصلا شاید ما همان سایه های بی سریم
که در شب
تمام میشوند

شب هم تمام میشود
و این یک جمله ی خبری ِ هزارساله است
همه گفته اند
تو هم این را به برادرت بگو که …

منبع : فیسبوک Farzan Alef / فرزان الف

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است