شعری از Farzan Alef /فرزان الف

سوریه نفت ندارد و این نوشته اصلا شعر نیست

12 فوریه یادداشت ها

زار قبانی خوب است نیستی ببینی
که امروز سوریه

زمین داغ بازی سردی شده
که در آن کاخ سفید و کرملین
مهره ها را حرکت می دهند

تا مهره ها خانه های خودی را آتش بزنند

تا هر متر از زمین های موسکو و واشینگتن
برای همیشه
گران تر از آسمان دمشق باشد

نیستی ببینی سورریه آسمان ندارد
و کودکان دمشق
تاب فردا را ندارند

منبع : فیسبوک Farzan Alef / فرزان الف

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است