دفاع از محیط زیست در برابر سیستم سرمایه داری

بهلول

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print

این بلایی است که انسان امروزی بر سر زمین و طبیعت می‌اورد. و تمام این جنایات برای پول و سرمایه است. شرم اورو خجالت اوراست. متاسفانه سیستم غالب در حال گند زدن هرچه بیشتر به طبیعت هست. بسیاری گونه‌ها را نابود کرده و یا در خطر نابودی قرار داده است. در حال حاضر وضعیت محیط زیست در دنیای سرمایه داری به قدری وخیم شده که به نظر من تبدیل شده به یکی از مهم‌ترین ارکان مبارزه با سیستم. یعنی فردی که مدعی مبارزه با سیستم هست ولی به محیط زیست توجه نمی‌کند در واقع مبارز نیست و کسی که فقط برای محیط زیست مبارزه می‌کند یک مبارز با سیستم است.
چراکه منافع سیستم جهانی سرمایه داری در نابودی طبیعت و بهره کشی هر چه بیشتر ازآن است. دقت کنید به سرتاسر این سیاره آبی٬ از جنگلهای رو به نابودی آمازون به دست بشر حریص برای صنایع و سرمایه تا آب شدن یخ‌های قطب بر اثر گرم شدن کره زمین که یکی از علل عمده آن گازهای گلخانه‌ای ایجاد شده توسط کارخانه‌ها و نیرو گاههای هسته ایست، تا آفریقا که بر اثر گرمایش زمین در حال خشک شدن است و گونه‌های جانوریش از قبیل کرگدن و فیل برای سودجویی بشر در حال انقراض است٬ کمی این طرف‌تر در سوریه (و جاهای بسیاری شبیه آن) با انواع بمب و گلوله تمام گونه‌های حیات و طبیعت را نابود می‌کنند تا پول بشتری به جیب کارخانه دارهای سازنده سلاح و ابزار کشتار سرازیر شود، آن طرف‌تر ساحلی بنام تاییجی در ژاپن که محل سلاخی سالانه صد‌ها دلفین است تا چند عدد دلفین را به سفارش دلفیناریوم‌ها پیداکنند و به اسارت درآورند تا ما برویم و برای زجر کشیدن اینجانوران دست بزنیم و هیاهو به راه بیندازیم و پول بیشتری به این تجارت تزریق کنیم.
بحث بر سر همین پول و سرمایه است٬ چنان چشم و گوش همه را بسته و برده خود کرده که نمی‌فه‌مند دارند زمین را نابود می‌کنند٬ دارند حیات و طبیعت را به لجن می‌کشند. این سیستم با تزریق هر چه بیشتر حرص و آز از یک طرف و حسادت از طرف دیگر٬ افراد را دچاربیماری سودجویی و منفعت طلبی شدیدی کرده است. تا جاییکه برای سود بیشتر زندگی فرزندان خود و آیندگان را به مخاطره می‌اندازد. باید از خواب غفلت برخاست و دیگران را هم هوشیار کرد تا به دفاع از محیط زیست در مقابل این سیستم نابودگر برخیزند. اگر زمین و طبیعتی نباشد انسانی هم نخواهد بود. باید با طبیعت مهربان بود و به آن احترم گذارد.

بهلولآدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶– سایت عصر آنارشیسم
۱۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها
۱۸- اینستاگرام ” دختران آنارشیست افغانستان ”
۱۹- اینستاگرام آنارشیستهای رشت
۲۰- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۱ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۲۲- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۲۳ – اینستاگرام آنارشیستهای شیراز
۲۴ – اینستاگرام آنارشیستهای گیلان
۲۵ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۶ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۷ – بلوک سیاه Iranian Black Bloc توییتر
۲۸ –  اینستاگرام ” آنارشیستهای جنوب “
آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۲۹ – اینستاگرام ” آنارشیستهای خراسان“
آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۰ – گروه تلگرام آنارشیستهای بلوک سیاه
۳۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۲ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان
۳۳ – اینستاگرام بلوک سیاه آنارشیست
۳۴ – تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۵ – تلگرام قیام مردمی
کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
۳۶– اینستاگرام جوانان آنارشیست
۳۷– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۳۸- کانال تلگرام کتابخانه شورشی