پاسخی به نژادپرستهای ایران

بهلول

Text Size

چند وقتی می‌شه نژادپرستهای ایران خیلی رسا و با افتخار ٬از کثافات تو سرشون که اشتبا‌ها گمان می‌کنن طرز فکریست٬ صحبت می‌کنن و طبعا تا کسی خلاف نظرشون حرف می‌زنه شروع به عربده کشی و توهین می‌کنند. واقعا جالبه که این فاشیست‌ها در زمانی که علم بیگ بنگ رو بازسازی کرده و ذره خدا رو شبیه سازی کرده که دلیلی بر این هست که دنیا برای به وجود آمدن نیازی به خدا نداشته و ندارد و نظریه تکامل داروین دو سال پیش با یافت شدن آخرین حلقه مفقوده به اثبات رسیده٬ کماکان دم از برتری خونی و نژادی می‌زنند و اینکه خدا فقط‌نژاد آریایی رو دوست داره و بقیه بردگانی هستن از برای این.
جالبه که این علما و فضلا مدعین‌نژاد آریایی باهوش‌ترین و دلیر‌ترین و… مردم روی زمین هستن ولی آمارهای واقعی جامعه دگر نظری دارند. جالب‌تر اینه که وقتی خوب دقت می‌کنی، می‌فهمی حتی نژادآریایی رو هم نمی‌شناسن و مدام به کرد و لر و افغان و… توهین می‌کنن در حالیکه ریشه نژادی همه یکسانه و از قومیتهای مختلف هستند و اینجاهلان مدعی تاج برتری همین قدر اطلاعات ندارند. در واقع این علما و فضلا فقط قوم پارس رو به رسمیت می‌شناسند چون خود و حکومت حامیشون پارس هست. در واقع به نظر من حکومت بزرگ‌ترین حامی و مبلغ نژادپرستی است. دقت کنید به همراهی موجهای مختلف تاختن به دیگران به موازات سیاست دولت مثلا زمانیکه سیاست دولت بر علیه افغانهای زحمت کش قرار می‌گیره موجی نژادپرستی ضد افغان در اجتماع به راه می‌فته و یا در مورد عربهای خونگرم جنوب ایران، درست زمانیکه این عزیزان مشغول مبارزه برای آب آشامیدنی می‌شوند موجی ضد عرب به راه می‌فته که گویی اینان ۱۴۰۰ سال پیش به ایران تاختن و باز نمی‌دونن که ریشه نژادی که خیلی بهش می‌نازن مشترکه و یادشون می‌ره که پایتخت هخامنشی که اینقدر مایه افتخارشون هست شهر شوش در خوزستان بوده. حتی حکومت فعلی هم دلیلی بر رد ادعای این هیتلر دوستان٬ چگونه ممکنه‌نژاد برتری که ازش دم می‌زنن گرفتار حکومتی باشه که با تخفیف ویژه می‌توان از آن بعنوان کثیف‌ترین و غیر انسانی‌ترین حکومت تایخ بشر نام برد؟ بعد از فکر کردن به این موارد و مواردی دیگر نهایتا به این نتیجه که اینان مشتی نادان و بیسوادن و چیزی که در تصویر دیده می‌شه می‌رسیم.

بهلول

 ۱۸نوامبر ۲۰۱۳

 

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس تماس با ما 
asranarshism@protonmail.com
info@asranarshism.com
۲- عصر آنارشیسم در اینستاگرام
۳- عصر آنارشیسم در تلگرام
۴- عصر آنارشیسم در توئیتر
۵ – فیسبوک عصر آنارشیسم
۶ – فیسبوک بلوک سیاه ایران
۷ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidarity with the Rojava
۸ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی
۹ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران
۱۰- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی
۱۱ – فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان
۱۲ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست
۱۳ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست
۱۴ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک
۱۵ – فیسبوک آنتی فاشیست
۱۶- تلگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۷ – اینستاگرام آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر
۱۸- تلگرام آنارشیستهای شیراز
۱۹ – تلگرام ” جوانان آنارشیست ”
۲۰ - تلگرام آنارشیستهای تهران
۲۱ – اینستاگرام جوانان آنارشیست
۲۲ – گروه تلگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۳ –  توییتر اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران - The Anarchists Union of Afghanistan and Iran
۲۴ – فیسبوک اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۵ – اینستاگرام اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۶ – کانال تلگرام خودسازماندهی مطالب گروه اتحاديه آنارشیست‌های افغانستان و ايران
۲۷ – گروه تلگرام خودساماندهی مطالب گروه اتحادیه آنارشیستهای افغانستان و ایران
۲۸– اینستاگرام آنارشیستهای بوکان - ئانارکیستە کانی بۆکان
۲۹- کانال تلگرام کتابخانه شورشی
۳۰- کانال تلگرام ریتم آنارشی
۳۱- تلگرام آنارشیستهای اراک
۳۲- تلگرام قیام مردمی
۳۳- ماستودون عصرآنارشیسم
۳۴- فیسبوک آنارشیست‌های مزار شریف
۳۵- فیسبوک آنارشیست‌های کابل