یک نفر کشته و دست کم ۱۹ زخمی در تظاهرات راستگرایان افراطی در ویرجینیا

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است