گادامر؛ فیلسوف بی کتاب

مطلب دریافتی - علیشاه سلطانی / گادامر؛ فیلسوف بی کتاب

فلسفه، وظیفه انقلابی روشنفکر است

۳۰ مهر مقالات
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است