کوبانی آزاد شد

محمدصدیق کبودوند - تهران زندان اوين

آزاد شدن کوبانی را به مردمان آزاده تبریک می گویم

۹ بهمن اخبار روز
احمد توفنده

کوبانی آزاد شد

۶ بهمن اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است