کشته شدن 1 کودک 3 ساله و 3 جوان #بلوچ در #دلگان توسط ماموران رژیم

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است