کارتون : قول جدید روحانی

کارتونی از بابک معصومی

کارتون : قول جدید روحانی

1 نوامبر کارتون و کاریکاتور
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است