کارتونی از بابک معصومی

کارتونی از بابک معصومی

کارتون : جایزۀ نوبل برای ظریف!

۱۴ مرداد کارتون و کاریکاتور
کارتونی از بابک معصومی

کارتون: نرمش مفتضحانه!

۲۷ تیر کارتون و کاریکاتور
کارتونی از بابک معصومی

کارتون : وقیح

۳۱ خرداد کارتون و کاریکاتور
کارتونی از بابک معصومی

کارتون : شوخی با خدا

۲۳ اردیبهشت اخبار روز
کارتونی از بابک معصومی

کارتون: به یاد فریناز خسروانی

۲۰ اردیبهشت مدرسه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است