کارتونی از بابک معصومی

کارتونی از بابک معصومی

کارتون: ترامپ و کلینتون

۲۲ آبان مدرسه آنارشیستی
کارتونی از بابک معصومی

کارتون : ترکیه

۱۵ آبان مدرسه آنارشیستی
کارتونی از بابک معصومی

کارتون : قول جدید روحانی

۱۱ آبان کارتون و کاریکاتور
کارتونی از بابک معصومی

کارتون: گاندیِ مُسلح

۱۵ دی کارتون و کاریکاتور
کارتونی از بابک معصومی

کارتون : کلاس درس احمد جنتی

۲۵ مهر کارتون و کاریکاتور
کارتونی از بابک معصومی

کارتون : حاج اکبر عبدی

۱۳ مهر کارتون و کاریکاتور
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است