چرا رهبران جهان از حملەی بیرحمانه #عفرين حمایت می کنند

منبع : گاردین ✍ بە قلمـــ : پروفسور دیوید گربر / برگردان: ا. مانا /برگرفته از فیسبوک

چرا رهبران جهان از حمله ی بیرحمانه #عفرین حمایت می کنند؟

۲۷ اسفند مقالات
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است