يك جوان 20 ساله سجاد زرگانى توسط نيروى انتظامى در اهواز كشته شد

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است