هە ۆاڵی دڵتە زێنی مە رگی (بەیان شەفیعی) کچی رەفیق مەلەکە مستەفاسوڵتانی و رەفیقی گیانبەخت کردوو دوکتور جەعفەر شەفیعی

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است