هر موجودِ انسانی حق دارد به هر کجا و هرطور که می‌خواهد نقل مکان کند

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است