نيروهاى امنيتى ايران شمارى از فعالان عرب شعيبيه را بازداشت كردند

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است