مائده شعبانى نژاد(عمورى)دختر نوجوان بعد از چهار ماه ونيم بازداشت در بند نسوان زندان سپيدار امروز با قرار وثيقه آزاد شد

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است